'Ø' שיניתי את הגדרת 'מסגרת זמן' ועכשיו האינדיקטור שלי מציג

לחלק מהאינדיקטורים של TradingView יש הגדרת 'רזולוציה', המאפשרת פונקציונליות של MTF. הגדרה זו מאפשרת לך לחשב את האינדיקטור במסגרת זמן שונה מזו שיש לך כרגע בגרף. תוכל לקרוא עוד על פונקציונליות MTF במרכז התמיכה שלנו.

אם הגדרת 'מסגרת זמן' מוגדרת למסגרת הזמן הגבוהה מזו שבגרף והאפשרות "המתן לסגירת מסגרת זמן" מופעלת, החלקות של האינדיקטור יחזירו Ø ברוב הברים במקום ערך מספרי. כדי להדגים, נתחיל בפתיחת גרף של 1 מ' והוספה של אינדיקטור ממוצע נע (MA) שמחושב על סמך הנתונים ממסגרת הזמן של 5 מ'. כך זה ייראה:

כפי שניתן לראות בפינה השמאלית העליונה, אינדיקטור MA מציג Ø במקום ערך מספרי. אך למה זה קורה?

כאשר האינדיקטור מבקש את הנתונים ממסגרת הזמן של 5 דק', הוא מקבל ערך MA אחד לכל אחת מחמש הדקות. בגרף, בר אחד שווה לזמן של -1 דק' , כך שיש לנו פי חמישה נתונים עבור הגרף עצמו מאשר לאינדיקטור. באופן יעיל, לכל אחד מחמשת הברים, אנו יכולים לקבל רק ערך של ממוצע נע אחד.

על מנת  לשרטט את האינדיקטור במקרה זה, אנו מחברים את ערכי ה- MA לכל בר חמישי ואז מחברים אותם עם קו ישר. בסופו של דבר, אנו מקבלים ממוצע נע יחסית חלק  כאשר לכל סרגל חמישי יש ערך MA משויך, ואילו כל הברים שביניהם לא - הם מציגים במקום זאת 'Ø'

אם תשנה את סגנון האינדיקטור ל- קו מקוטע בהגדרות שלו, תראה היכן נמצאים הערכים בפועל. עם סגנון זה, הערכים כבר לא יהיו מחוברים בקווים.

בנתונים בזמן אמת, האינדיקטור יימשך רק לבר הסגור האחרון הזמין של מסגרת הזמן של האינדיקטור. בדוגמה שלנו, ערכי ה- ערך מספרי.  ישהו 1-4 ברים מאחורי הגרף, מכיוון שבר ה- 5דק'  עליו מבוסס האינדיקטור טרם נסגר. ערך חדש יופיע ברגע שהבר של 5דק' ייסגר, כך שזה יקרה אחת לחמש דקות.