‘n/a’ שיניתי את הגדרת 'הרזולוציה' וכעת המחוון שלי מציג

לחלק מהאינדיקטורים של TradingView יש הגדרת 'רזולוציה', המאפשרת פונקציונליות של MTF. הגדרה זו מאפשרת לך לחשב את האינדיקטור במסגרת זמן שונה מזו שיש לך כרגע בגרף. תוכל לקרוא עוד על פונקציונליות MTF במרכז העזרה שלנו.

 

בואו נתחיל בפתיחת גרף של 1דק'  והוספת אינדיקטור ממוצע נע (MA) המחושב על סמך הנתונים ממסגרת הזמן של 5דק'. כך זה ייראה:

כפי שניתן לראות בפינה השמאלית העליונה, אינדיקטור ממוצע נע מציג n/a במקום ערך מספרי. אבל מדוע זה קורה?

 

כאשר האינדיקטור מבקש את הנתונים ממסגרת הזמן של 5 דק', הוא מקבל ערך MA אחד לכל אחת מחמש הדקות. בגרף, סרגל אחד שווה לזמן של -1 דק' , כך שיש לנו פי חמישה נתונים עבור הגרף עצמו מאשר לאינדיקטור. באופן יעיל, לכל אחד מחמשת הברים, אנו יכולים לקבל רק ערך של ממוצע נע אחד.

 

כדי לצייר את האינדיקטור במקרה זה, אנו מחברים את ערכי ה- MA לכל בר חמישי ואז מחברים אותם עם קו ישר. בסופו של דבר, אנו מקבלים ממוצע נע יחסית חלק  כאשר לכל סרגל חמישי יש ערך MA משויך, ואילו כל הברים שביניהם לא - הם מציגים במקום זאת n/a.

 

אם תשנה את סגנון האינדיקטור ל- קו מקוטע בהגדרות שלו, תראה היכן נמצאים הערכים בפועל. עם סגנון זה, הערכים כבר לא יהיו מחוברים בקווים.

בנתונים בזמן אמת, האינדיקטור יימשך רק לבר הסגור האחרון הזמין של מסגרת הזמן של האינדיקטור. בדוגמה שלנו, ערכי ה- MA ישהו 1-4 ברים מאחורי הגרף, מכיוון שבר ה 5דק'  עליו מבוסס האינדיקטור טרם נסגר. ערך חדש יופיע ברגע שהבר של 5דק' ייסגר, כך שזה יקרה אחת לחמש דקות.