כיצד אוכל לאפשר התאמת נתונים עבור דיבידנדים?

מהם דיבידנדים וכיצד הם יכולים להשפיע על עלות המניה?

דיבידנד הוא חלוקת חלק מרווחי החברה לבעלי המניות שלה, לפי כמות וסוג המניות שיש לבעלי המניות הללו. דיבידנדים משולמים בעיקר על בסיס רבעוני, ובמקרים נדירים חברה תשלם את הדיבידנד שלה על מידי חודש או שנה. חברות אינן מחויבות לשלם את הדיבידנד שלהן ואם הן נקלעות ללחצים פיננסיים, הן עשויות לבטל את הדיבידנד לגמרי.

כשחברה משלמת דיבידנד, ערכה מופחתת בסכום ששולם. זה קורה מכיוון שהכסף עוזב את מאזן החברה ונשלח לבעלי המניות. לכן לחברה יש פחות מזומנים מאשר לפני שהדיבידנד שולם וזה משהו שעשוי לבוא לידי ביטוי במחיר המניה. עם זאת, ערך זה מועבר לבעלי המניות שמרוויחים תשואה על הדיבידנד. אז בעוד שערך החברה עשוי לרדת, התשואה הכוללת של בעלי המניות עולה בסכום ששולם בדיבידנדים.

חשוב להתאים את הגרף לדיבידנדים שלו כדי לראות את ההשפעה של הדיבידנדים הללו. זה נכון במיוחד עבור בעלי מניות לטווח ארוך. גרף מותאם דיבידנד מציג את התשואה הכוללת של הנכס. כלומר הוא מוסיף את הדיבידנדים ששולמו בחזרה למחיר המניה.

כיצד אוכל לאפשר התאמת נתונים עבור דיבידנדים?

כדי לאפשר התאמה לדיבידנדים, קדימה ולחץ על כפתור ההתאמה בחלונית התחתונה של התרשים. לאחר מכן, התרשים יתכוונן כדי לשקף את תשלומי הדיבידנד. ראה את התמונה למטה.

אם אינך יכול לאתר את לחצן ההתאמה בחלונית התחתונה של הגרף שלך, פירוש הדבר שאין התאמות מחיר עבור הנכס שאתה צופה בו.