פירסינג - שורי Piercing - Bullish

פירסינג הוא תבנית נר יפני היפוך שורי עם שני נרות שנמצאים במגמת ירידה. הנר הראשון אדום,  עם גוף גדול מהממוצע. הנר השני ירוק ונפתח מתחת לחלק הנמוך של הנר הקודם, יוצר גאפ, ולאחר מכן נסגר מעל נקודת האמצע של הנר הראשון.

התבנית מראה שינוי אפשרי במומנטום מהצד השלילי כלפי מעלה, מה שמצביע על כך שעשוי להתרחש בקרוב היפוך.

הגרסה הדובית של תבנית הפירסינג היא תבנית כיסוי ענן כהה-Dark Cloud Cover.

קלט:

באופן מסורתי, תבנית נר יפני זו מזוהה בשילוב עם כיוון מגמה ספציפי, כלומר זה עשוי להיות חשוב עבור התבנית אם המחיר בדרך כלל עולה או יורד. האפשרות 'זהה מגמה בהתבסס על' מאפשרת לציין באיזו מהשיטות הבאות להשתמש כדי לזהות את המגמה:

  • ממוצע נע פשוט 50 - SMA50 - האינדיקטור משווה את המחיר הנוכחי של הסימול לממוצע נע הפשוט שלו (SMA) באורך של 50. אם המחיר הנוכחי הוא מתחת ל-SMA, תנועת מחיר זו נחשבת למגמת ירידה. אם המחיר הוא מעל ה-SMA, זו מגמת עלייה.
  • ממוצע נע פשוט 200 ו-50 - SMA50, SMA200 - האינדיקטור משווה בנפרד את המחיר הנוכחי ל-SMA50 וה-SMA50 ל-SMA200. אם המחיר הנוכחי הוא מעל SMA50 ו-SMA50 הוא מעל SMA200, זה נחשב למגמת עלייה. אם המחיר נמוך מ-SMA50 ו-SMA50 מתחת ל-SMA200, זוהי מגמת ירידה.

אין זיהוי - המדד לא לוקח בחשבון את מגמת המחיר.

על ידי השוואה בין שני SMAs שונים, האפשרות 'SMA50, SMA200' מזהה רק מגמות חזקות יותר. כאשר המגמה חלשה והתנאי לעיל לא מתקיים, לא יתגלו תבניות. לעומת זאת, האפשרות 'SMA50' תזהה גם מגמות חלשות יותר.