כוכב דוג'י בקר - שוורי Morning Doji Star

תבנית נר זו היא וריאציה של תבנית כוכב הבוקר. מדובר בתבנית היפוך שורית של שלושה ימים, המורכבת משלושה נרות והיא נראית כך: הנר הראשון הוא נר אדום עם גוף ארוך שמרחיב את מגמת הירידה הנוכחית. לאחר מכן מגיע דוג'י שנפער למטה בפתיחה. לאחר מכן מגיע נר ירוק בעל גוף ארוך, שנפער על הפתיחה ונסגר מעל נקודת האמצע של הגוף של היום הראשון. התבנית הזו שורית יותר שורי מתבנית כוכב הבוקר הרגיל בגלל קיומו של הדוג'י.

הגרסה הדובית של תבנית Morning Doji Star כוכב דוג'י בקר היא תבנית הנר של Evening Doji Star.

תשומות:

באופן מסורתי, תבנית נר זו מזוהה בשילוב עם כיוון מגמה ספציפי, כלומר זה עשוי להיות חשוב עבור התבנית אם המחיר בדרך כלל עולה או יורד. האפשרות 'זהה מגמה בהתבסס על' מאפשרת לך לציין באיזו מהשיטות הבאות להשתמש כדי לזהות את המגמה:

  • ממוצע נע פשוט 50 - SMA50 - האינדיקטור משווה את המחיר הנוכחי של הסימול לממוצע נע הפשוט שלו (SMA) באורך של 50. אם המחיר הנוכחי הוא מתחת ל -SMA, תנועת מחיר זו נחשבת למגמת ירידה. אם המחיר הוא מעל ה-SMA, זו מגמת עלייה. 
  • ממוצע נע פשוט 200 ו 50 - SMA50, SMA200 - האינדיקטור משווה באופן נפרד את המחיר הנוכחי ל-SMA50 וה-SMA50 ל-SMA200. אם המחיר הנוכחי הוא מעל  SMA50 ו-SMA50  הוא מעל  SMA200, זה ייחשב למגמת עלייה. אם המחיר נמוך מ-SMA50 ו-SMA50  מתחת ל-SMA200,  מדובר במגמת ירידה.
  • אין זיהוי - המדד אינו לוקח בחשבון את מגמת המחיר

 

באמצעות השוואה בין שני שני ממוצעים נעים פשוטים SMAs שונים, האפשרות 'SMA50, SMA200' מזהה רק מגמות חזקות יותר. כאשר המגמה חלשה והתנאי הנ"ל לא מתקיים, לא יתגלו תבניות. לעומת זאת, האפשרות 'SMA50' תזהה גם מגמות חלשות יותר.