שלוש שיטות נופלות - דובי Falling Three Methods

שלוש שיטות נופלות Falling Three Methods  היא תבנית דובית בת חמישה נרות המסמלת המשך של מגמת ירידה קיימת. הנר הראשון ארוך ואדום, ואחריו שלושה נרות ירוקים קצרים עם גופים בטווח של הנר הראשון.  גם הנר האחרון אדום וארוך והוא נסגר מתחת לסגירה של הנר הראשון. הנר החמישי הדובי החזק הזה והמכריע מאותת שהשוורים לא הצליחו להפוך את מגמת הירידה הקודמת ושהדובים החזירו לעצמם את השליטה בשוק.

הגרסה השורית של תבנית שלושת השיטות הנופלות היא תבנית הנרות של שלוש השיטות העולות.

תשומות:

 

באופן מסורתי, תבנית נר זו מזוהה בשילוב עם כיוון מגמה ספציפי, כלומר זה עשוי להיות חשוב עבור התבנית אם המחיר בדרך כלל עולה או יורד. האפשרות 'זהה מגמה בהתבסס על' מאפשרת לך לציין באיזו מהשיטות הבאות להשתמש כדי לזהות את המגמה:

  • ממוצע נע פשוט 50 - SMA50 - האינדיקטור משווה את המחיר הנוכחי של הסימול לממוצע נע הפשוט שלו (SMA) באורך של 50. אם המחיר הנוכחי הוא מתחת ל -SMA, תנועת מחיר זו נחשבת למגמת ירידה. אם המחיר הוא מעל ה-SMA, זו מגמת עלייה.
  • ממוצע נע פשוט 200 ו 50 - SMA50, SMA200 - האינדיקטור משווה באופן נפרד את המחיר הנוכחי ל-SMA50 וה-SMA50 ל-SMA200. אם המחיר הנוכחי הוא מעל  SMA50 ו-SMA50  הוא מעל  SMA200, זה ייחשב למגמת עלייה. אם המחיר נמוך מ-SMA50 ו-SMA50  מתחת ל-SMA200,  מדובר במגמת ירידה.
  • אין זיהוי - המדד אינו לוקח בחשבון את מגמת המחיר.

 

באמצעות השוואה בין שני שני ממוצעים נעים פשוטים SMAs שונים, האפשרות 'SMA50, SMA200' מזהה רק מגמות חזקות יותר. כאשר המגמה חלשה והתנאי הנ"ל לא מתקיים, לא יתגלו תבניות. לעומת זאת, האפשרות 'SMA50' תזהה גם מגמות חלשות יותר.