כיצד להפעיל את כפתור הפלוס בסולם המחירים

כפתור הפלוס נמצא ליד סולם המחירים ויוצר במהירות התראות, פקודות וקווים אופקיים.

אתה יכול להפעיל את התצוגה של כפתור הפלוס בתיבת הדו-שיח של הגדרות הגרף בלשונית קנה מידה וקווים