כיצד להפעיל/להשבית את שורת ההתראה בגרף

אתה יכול להפעיל או לבטל את שורת ההתראה על ידי לחיצה ימנית על סימן ההתראה ובחירה באפשרות המתאימה בתפריט הדו-שיח.