איך למזער חלוניות נפרדות?

כדי למזער חלונית נפרדת עם מתנד, סימול נוסף או סדרה ראשית, פשוט לחץ על הלחצן "מזער חלונית" בפינה הימנית (ודא שהנראות של לחצני החלונית מופעלת בהגדרות הגרף, במראה לשונית). שחזר אותו לגודלו המקורי על ידי לחיצה נוספת על הכפתור.

בנוסף, ניתן למזער/לשחזר את החלונית על ידי לחיצה כפולה בכל מקום בחלונית עם מקש Ctrl / ⌘ לחוץ.