גבוה-נמוך

גבוה-נמוך - הוא סגנון גרף המציג את טווח השינויים במחיר בכל בר. גרך גבוה-נמוך

ניתן להפעיל בתפריט הנפתח של הגרף, והוא זמין גם עבור סימולים נוספים.

כדי לבנות גרף, נעשה שימוש בערכים של מחירי המקסימום והמינימום באינטרוול הזמן שנבחר. הערך המקסימלי מוצג מעל לבר, והערך המינימלי מוצג מתחת לבר.

בהגדרות הגרף בלשונית הסימולים, ניתן לשנות את צבע הברים, המתאר והטקסט.