גרפי בסיס

גרף הבסיס מציג את תנועות המחירים ביחס לקו הבסיס שתבחר. זה עשוי להיות שימושי מאוד לניתוח תנודות מחירים.

לחץ על הלחצן סגנון גרף בחלונית העליונה ובחר קו בסיס בתפריט הנפתח.

ניתן לשנות את רמת קו הבסיס לגרור אותה למעלה ולמטה. תיבת הדו-שיח מאפייני גרף מאפשרת לך להתאים הגדרות מורחבות יותר:

מקור המחיר - ערכי בר הזמן המוצגים בגרף. האפשרויות הבאות אפשריות: סגירה, פתיחה, גבוה, נמוך, (גבוה+נמוך)/2, (גבוה+נמוך+סגירה)/3, (פתיחה+גבוה+נמוך+סגירה)/4.

קו עליון - צבע ועובי הקו שמציג את הגבול העליון.

קו תחתון - צבע ועובי הקו שמציג את הגבול התחתון.

מילוי - התאם את צבע המילוי של האיזור העליון.

מילוי כלפי מטה - כוונן את צבע המילוי של האיזור התחתון.

רמת הבסיס - הערך של רמת הקו מחושב כאחוז מהגובה של החלונית. כברירת מחדל, הערך מוגדר ל-50% . 0% - שווה לגבול התחתון של החלונית, ו- 100% - שווה לגבול העליון.

הערך של הרמה נשמר בגרף.