אני רוצה לשנות את מספר העשרונים בסולם

יש אפשרות לכוונן את המספרים בסולם בהגדרות הגרף, תחת הלשונית סימול, על ידי שינוי ה'דיוק':

התאם את ההגדרה לברירת המחדל כדי לקבל תצוגה רגילה של המחירים שהספק שולח.