איך אוכל להחיל את אותן הגדרות על כל הגרפים של הפריסה שלי

אין צורך להפעיל באופן ידני את אותן הגדרות על כל הגרפים (מאותה פריסה) אחד אחד. אתה יכול להחיל אותם בלחיצה אחת בהגדרות הגרף: