כמה נתונים זמינים עבור Bar Replay /הפעלה חוזרת ?

תקופת הנתונים ההיסטוריים בהפעלה חוזרת-(Bar Replay) יכול להשתנות בהתאם לסימול ולמסגרת הזמן שנבחרו בגרף. למסגרות זמן יומיות ויומיות, אנחנו מציגים את כל הנתונים הזמינים בגרף וניתן להשתמש באותם נתונים במצב הפעלה חוזרת . למסגרות זמן תוך יומיות, TradingView שומרת על כמות מוגבלת של נתונים בתקופת הזמן ב-הפעלה חוזרת משתנה בהתאם לתוכנית שיש לך.

לבעלי תוכנית פרו ו פרו+, משך הנתונים הזמינים תוך-יומי מחושב כך: מעכשיו ועד 6 שבועות אחורה כפול מסגרת זמן (בדקות), כלומר, ניתן לחזור 6 שבועות אחורה בגרף של דקה אחת, 12 שבועות אחורה. גרף 2 הדקות, 30 שבועות אחורה בגרף 5 הדקות, 90 שבועות אחורה בגרף 15 הדקות וכן הלאה. ככל שנבחר מסגרת זמן גבוהה יותר, כך יהיו  נתונים תוך-יומיים זמינים יותר.

בעוד שלבעלי תוכנית פרימיום יש יותר נתונים היסטוריים תוך-יומיים עבור הפעלה חוזרת : מעכשיו ועד 6 חודשים אחורה כפול מסגרת זמן (בדקות), כלומר למשתמשי פרימיום יש גישה ל-6 חודשים של נתונים של דקה אחת. למסגרת זמן של 2 דקות, מגבלה זו מוכפלת וזמינה שנה של נתונים של 2 דקות; במשך 3 דקות הוא מטופל ו-18 חודשים של נתונים של 3 דקות זמינים וכן הלאה.

.לכל מסגרות הזמן המבוססות על שניות, למשתמשי פרימיום יש גישה ל-90 יום של נתונים ב-הפעלה חוזרת (Bar Replay) .

התוכניות המקצועיות שלנו מספקות עוד יותר נתונים היסטוריים תוך-יומיים עבור הפעלה חוזרת. להלן המגבלות:

עבור תוכניות מומחים - מעכשיו ועד 270 ימים אחורה כפול מסגרת זמן (בדקות)

עבור תוכניות עילית - מעכשיו ועד 360 ימים אחורה כפול מסגרת זמן (בדקות)

עבור תוכניות אולטימטיביות - מעכשיו ועד 450 ימים אחורה כפול מסגרת זמן (בדקות)

עבור כל מסגרות הזמן המבוססות על שניות, לתוכניות מומחים יש גישה ל-120 ימים של נתונים, לתוכניות עילית יש גישה ל-150 ימים של נתונים, ותוכניות Ultimate יכולות לקבל את האורך המרבי של נתונים מבוססי שניות בהפעלה חוזרת, שהוא 180 יום.

שימו לב שמגבלות על ההפעלה החוזרת שהוזכרו לעיל אינן חלות על חוזים עתידיים רציפים - 1! ו-2! סימולים (לדוגמה, ES1!, BANKNIFTY1!) משום שיש להם מגבלות תוך-יומי מיוחדות משלהם ולא ניתן לשחק יותר מ-20K ברים תוך-יומיים במצב ההפעלה החוזרת.

הערה: כדי לגשת לנתונים תוך-יומיים מוקדמים יותר, אתה צריך לבחור את נקודת ההתחלה להפעלה חוזרת על מסגרת זמן גבוהה יותר ולאחר מכן לעבור למסגרת זמן נמוכה יותר. לדוגמה, אם אתה רוצה להפעיל ברים ישנים יותר של דקה אחת, אתה יכול לחזור למסגרת הזמן היומית, להפעיל את מצב ההפעלה החוזרת ולבחור את נקודת ההתחלה במקום כלשהו בהתאם למגבלות התוכנית שלך, ואז לעבור למסגרת זמן של דקה אחת וללחוץ על הפעל. עקוב אחר הקישור הזה כדי לראות את הסרטון בפוסט בבלוג שלנו.

אם אין נתונים לתקופת הזמן שנבחרה, ההפעלה החוזרת תציג את ההודעה "נקודת ההתחלה שצוינה עבור ההפעלה חוזרת  של הגרף רחוקה מדי. בבקשה בחר נקודת התחלה אחרת."

כשאתה מחליף את טווחי הזמן מגבוהים לנמוכים יותר, יכול להיות מצב שבו יש נתונים זמינים על מסגרת הזמן הגבוהה יותר (למשל יום אחד) שאינם זמינים בגרף מסגרת הזמן הנמוך יותר (למשל דקה אחת) כי הגעת למגבלה תוך-יומית. . 

במקרה זה, תקבל הודעה "נקודת נתונים לא זמינה" בפינה השמאלית התחתונה של הגרף וההפעלה חוזרת של הבר תעביר אותך  לברים העדכניים ביותר, אך עדיין תהיה במצב הפעלה חוזרת  ותוכל לבחור נקודת התחלה חדשה להפעלה חוזרת על ידי לחיצה על לחצן "עבור אל...".