איך להפעיל את יום השבוע בתוויות

  • פתח את הגדרות הגרף על ידי לחיצה על כפתור גלגל השיניים בחלונית העליונה של הגרף, או על ידי לחיצה כפולה על הברים (נרות).
  • עבור ללשונית קנה מידה וקווים
  • סמן את התיבה שליד "יום בשבוע על תוויות".

היום בשבוע יוצג על תווית ציר הזמן.