איך ליצור קו פקודה, התראה ומחיר בכל מקום בגרף

נא להקיש Alt + Ctrl ב-Windows או ⌥⌘ ב-Mac, וכפתור עם סמל "+" (פלוס) יופיע מתחת לסמן. בלחיצה על כפתור זה, תוכל לקבוע פקודה במחיר שבו הסמן נמצא, ליצור התראה או לשרטט קו מחיר.

הכפתור יופיע גם אם הוא מושבת בהגדרות הגרף.