MOLINOS AGRO SA

MOLA BYMA
MOLA
MOLINOS AGRO SA BYMA
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

MOLA financial statements

מבט מעמיק ב MOLINOS AGRO SA פעילויות הפעלה, השקעה ומימון

תזרים המזומנים החופשי של MOLA עבור Q2 21 הוא 9.79B ARS. עבור 2020, תזרים המזומנים החופשי של MOLA היה -9.18B ARS ותזרים המזומנים התפעולי היה -8.44B ARS.

מרווח נטו TTM
מזומנים מפעילות תפעולית
כספים מפעילות תפעולית
שינויים בהון חוזר
מזומנים מפעולות השקעה
רכישה / מכירה של עסקים, נטו
רכישה / מכירה של השקעות, נטו
הוצאות הון
פריטי תזרים מזומנים אחרים המשקיעים, סך הכל
מזומנים מפעילות פיננסית
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
סך דיבידנדים במזומן ששולם
פריטי תזרים מזומנים אחרים המממנים, סך הכל
תזרים מזומנים חופשי