SHALIMAR PRODUCTIONS LTD.SHALIMAR PRODUCTIONS LTD.SHALIMAR PRODUCTIONS LTD.

SHALIMAR PRODUCTIONS LTD.

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי SHALPRO

דוחות כספיים SHALIMAR PRODUCTIONS LTD., כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של SHALPRO ברבעון האחרון היא 2.50 M INR, והיא נמוכה ב-62.18% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 23 היא 976.00 k INR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה