E.ON SEE.ON SEE.ON SE

E.ON SE

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי EOAN

E.ON SE רווחים למניה והכנסה

הרווחים למניה של EOAN ברבעון האחרון הם 1.99 RON בעוד שהצפי היה 1.29 RON, מה שגורם להפתעה של 53.85%. הכנסות החברה באותה תקופה מסתכמות ב-112.67 B RON למרות הנתון המשוער של 108.46 B RON. רווח משוער למניה ברבעון הבא הוא 2.74 RON, וההכנסה צפויה להגיע ל-135.86 B RON. צפה גם בשינויים שנתיים לאורך זמן כדי לקבל תמונה רחבה יותר של הרווחים למניה ודינמיקת ההכנסות של EOAN.

תאריך הדו"ח הבא
תקופת דו"ח
אומדן EPS
אומדן הכנסות
רווח למניה
‪0.00‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה
הכנסה
‪0.00‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה