STMICROELECTRONICSSTMICROELECTRONICSSTMICROELECTRONICS

STMICROELECTRONICS

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי STMPA

דוחות כספיים STMICROELECTRONICS, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של STMPA ברבעון האחרון היא 3.19 B EUR, והיא נמוכה ב-19.82% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q1 24 היא 472.66 M EUR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
מרווח נטו TTM
רווח גולמיצמיחה YoY
רווח תפעוליצמיחה YoY
הכנסה נטוצמיחה YoY
EBITצמיחה YoY