פונדמנטלי AWM

המצב הכספי הנוכחי של AIRWAY

סך הנכסים של AWM עבור Q1 23 הוא 6.37M PLN, 85.83% פחות מ-Q3 22 הקודם. סך ההתחייבויות ירד ב-10.99% ב-Q1 23 ל-20.31M PLN.

Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
‪0‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: PLN
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך כל ההתחייבויותצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
חוב נטו
הון מוחשי למניה