פונדמנטלי PPS

סיכום פיננסי של PEPEES עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של PPS הוא 133M PLN.

דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים
דו"חות רווחים
הבא:
הכנסה