פונדמנטלי ZRE

המצב הכספי הנוכחי של ZREMB

סך הנכסים של ZRE עבור Q1 23 הוא 40.19M PLN, 1.48% יותר מ-Q3 22 הקודם. סך ההתחייבויות ירד ב-3.45% ב-Q1 23 ל-25.88M PLN.

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
‪0‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: PLN
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך כל ההתחייבויותצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
חוב נטו
הון מוחשי למניה