פונדמנטלי 2331

המצב הכספי הנוכחי של LI NING CO LTD

סך הנכסים של 2331 עבור H1 23 הוא 36.98B HKD, 2.09% פחות מ-H2 22 הקודם. סך ההתחייבויות ירד ב-8.01% ב-H1 23 ל-9.62B HKD.

‪0‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: HKD
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה