פונדמנטלי 2331

דוחות כספיים LI NING CO LTD, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של 2331 בחצי השנה האחרונה היא 15.85B HKD, והיא גבוהה ב-5.49% בהשוואה לחצי השנתי הקודם. ההכנסה נטו של H1 23 היא 2.40B HKD.

‪0‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: HKD
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה