פונדמנטלי CET

סיכום פיננסי של HTC HOLDING JSC עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של CET הוא 24.2B VND.

דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים
דו"חות רווחים
הבא:
הכנסה