OOO

OBM DRILCHEM TBK

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי OBMD

דוחות כספיים OBM DRILCHEM TBK, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של OBMD ברבעון האחרון היא 29.82 B IDR, והיא נמוכה ב-29.23% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא -16.68 B IDR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: IDR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה