SKBSSKBSSKBS

SKBS

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי 302440

SKBS רווחים למניה והכנסה

הרווחים למניה של 302440 ברבעון האחרון הם -119.26 KRW בעוד שהצפי היה -119.26 KRW, מה שגורם להפתעה של 0.00%. הכנסות החברה באותה תקופה מסתכמות ב-90.80 B KRW למרות הנתון המשוער של 62.16 B KRW. רווח משוער למניה ברבעון הבא הוא -236.37 KRW, וההכנסה צפויה להגיע ל-38.00 B KRW. צפה גם בשינויים שנתיים לאורך זמן כדי לקבל תמונה רחבה יותר של הרווחים למניה ודינמיקת ההכנסות של 302440.

תאריך הדו"ח הבא
תקופת דו"ח
אומדן EPS
אומדן הכנסות
רווח למניה
‪0.00‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה
הכנסה
‪0.00‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה