NAGARRO SE NAGARRO N ORD SHS

0AA3 LSE
0AA3
NAGARRO SE NAGARRO N ORD SHS LSE
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

יעד מחיר 0AA3

יעדים אלו מבוססים על תחזיות מחירים של 21 אנליסטים - שנעשו בשלושת החודשים האחרונים - עבור 0AA3 במהלך 12 החודשים הבאים.