STATOIL ASA STATOIL ORD SHS

0M2Z LSIN
0M2Z
STATOIL ASA STATOIL ORD SHS LSIN
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

הבזק חדשות