PFEIFFER VACUUMPFEIFFER VACUUMPFEIFFER VACUUM

PFEIFFER VACUUM

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי 1PFV

דוחות כספיים PFEIFFER VACUUM, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של 1PFV ברבעון האחרון היא 218.43 M EUR, והיא נמוכה ב-9.41% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא 16.38 M EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
רווח גולמיצמיחה YoY
רווח תפעוליצמיחה YoY
הכנסה נטוצמיחה YoY
EBITצמיחה YoY