AVIO

AVIO MIL
AVIO
AVIO MIL
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

AVIO financial statements: סקירה כללית

סיכום פיננסי של AVIO עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של AVIO הוא 304.661M. ה- EPS TTM של החברה הוא 0.13, תשואת הדיבידנד היא 2.40% ו- P/E הוא 94.15.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים