CIACIACIA

CIA

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי CIA

המצב הכספי הנוכחי של CIA

דוח פיננסי זה מסכם נכסי CIA - מה בבעלותה, התחייבויותיה - מה היא חייבת לאחרים, והון עצמי - ההפרש בין שני הקודמים.

‪0.00‬
סך כל הנכסים
סך כל ההתחייבויות
מטבע: EUR
סך כל הנכסיםצמיחה בשנה
סך הון עצמיצמיחה בשנה