The Lovesac Company

LOVE NASDAQ
LOVE
The Lovesac Company NASDAQ
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

LOVE financial statements

סיכום פיננסי של The Lovesac Company עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של LOVE הוא 756.759M USD. תאריך הרווחים הבא של The Lovesac Company הוא אפריל ‎14‎, ההערכה היא 0.58 USD.

דו"חות רווחים
הבא:
דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים