Mogo Inc.

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי MOGO

דוחות כספיים Mogo Inc., כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של MOGO ברבעון האחרון היא 11.60 M USD, והיא נמוכה ב-3.78% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 23 היא -7.00 M USD.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: USD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה