Progress Software CorporationProgress Software CorporationProgress Software Corporation

Progress Software Corporation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי PRGS

Progress Software Corporation רווחים למניה והכנסה

הרווחים למניה של PRGS ברבעון האחרון הם 1.25 USD בעוד שהצפי היה 1.14 USD, מה שגורם להפתעה של 9.68%. הכנסות החברה באותה תקופה מסתכמות ב-184.69 M USD למרות הנתון המשוער של 181.91 M USD. רווח משוער למניה ברבעון הבא הוא 0.95 USD, וההכנסה צפויה להגיע ל-168.43 M USD. צפה גם בשינויים שנתיים לאורך זמן כדי לקבל תמונה רחבה יותר של הרווחים למניה ודינמיקת ההכנסות של PRGS.

תאריך הדו"ח הבא
תקופת דו"ח
אומדן EPS
אומדן הכנסות
רווח למניה
‪0.00‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה
הכנסה
‪0.00‬
דווח
משוער
דווח
משוער
הפתעה