HubSpot, Inc

HUBS NYSE
HUBS
HubSpot, Inc NYSE
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

HUBS financial statements

המצב הכספי הנוכחי של HubSpot, Inc

סך הנכסים של HUBS עבור Q3 21 הוא 2.07B USD, 2.32% יותר מ-Q2 21 הקודם. סך ההתחייבויות גדל ב-1.69% ב-Q3 21 ל-1.23B USD.

סך כל הנכסים
סך כל הנכסים הנוכחיים
סה"כ נכסים לא שוטפים
סך כל ההתחייבויות
סך כל ההתחייבויות הנוכחיות
סך ההתחייבויות הלא שוטפות
סך הון עצמי
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
הון מוחשי למניה