Studio City International Holdings Limited

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי MSC

דוחות כספיים Studio City International Holdings Limited, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של MSC ברבעון האחרון היא 137.59 M USD, והיא גבוהה ב-19.40% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q3 23 היא -28.37 M USD.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: USD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה