ZAPLOX AB
ZAPLOX OMXSTO

ZAPLOX
ZAPLOX AB OMXSTO
סחר עכשיו
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
סחר עכשיו

דוחות כספיים

המצב הכספי הנוכחי של ZAPLOX AB

סך הנכסים של ZAPLOX עבור Q2 21 הוא 28.66M, 25.26% יותר מה- Q1 21 הקודם. וסך ההתחייבויות ירד ב- 51.66% ב- Q2 21 ל- 11.7M.

סך כל הנכסים
סך כל הנכסים הנוכחיים
סה"כ נכסים לא שוטפים
סך כל ההתחייבויות
סך כל ההתחייבויות הנוכחיות
סך ההתחייבויות הלא שוטפות
סך הון עצמי
סך ההתחייבויות ומניות של בעלי המניות
סך כל החוב
Book value per share