CENTURY PACIFIC FOOD, INC.CENTURY PACIFIC FOOD, INC.CENTURY PACIFIC FOOD, INC.

CENTURY PACIFIC FOOD, INC.

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי CNPF

דוחות כספיים CENTURY PACIFIC FOOD, INC., כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של CNPF ברבעון האחרון היא 16.65 B PHP, והיא נמוכה ב-2.27% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא 968.92 M PHP.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: PHP
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה