פונדמנטלי EEI

‎EEI CORPORATION‎ סטטיסטיקה ומכפילים מרכזיים

יחס המחיר למכירה EEI הוא 0.37. לחברה יחס ערך ארגוני ל- EBITDA של 17.17. נכון ל- 2022 הם העסיקו 21.79k אנשים.

סטָטִיסטִיקָה
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
מכפיל מחיר לרווח
מכפיל מחיר לתזרים מזומנים
מטבע: PHP
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
נוכחי
סטטיסטיקות מפתח
סך המניות בידי הציבור
מכפילי הערכה
מכפיל מחיר לרווח
מכפיל מחיר למכירות
מכפיל מחיר לתזרים מזומנים
מכפיל מחיר לספר
ערך ארגוני
ערך ארגוני למכפיל EBITDA
מכפילי רווחיות
תשואה על נכסים %
תשואה להון %
תשואה על ההון המושקע%
% מרג'ין גולמי
מרג'ין תפעולי %
מרג'ין % EBITDA
נטו margin %
מכפילי נזילות
מכפיל מהיר
מכפיל נוכחי
מחזור מלאי
מחזור נכסים
מכפילי כושר פירעון
מכפיל חוב לנכסים
מכפיל חוב להון
מכפיל חוב לטווח ארוך לסך הנכסים
יחס חוב לטווח ארוך לסך ההון העצמי