MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
MGT.R SET

MGT.R
MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING SET
 
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E