ASTRAZENECA

AZN SIX
AZN
ASTRAZENECA SIX
 
אין עיסקאות
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E
רווחים צפויים
רווח למניה
שווי שוק
תשואות דיבידנדים
P/E

דוחות כספיים של AZN

סיכום פיננסי של ASTRAZENECA עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של AZN הוא 198.067B CHF. תאריך הרווחים הבא של ASTRAZENECA הוא יולי ‎28‎, ההערכה היא 1.58 CHF.

דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים
דו"חות רווחים
הבא:
הכנסה