INTERSHOP NINTERSHOP NINTERSHOP N

INTERSHOP N

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי ISN

דוחות כספיים INTERSHOP N, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של ISN בחצי השנה האחרונה היא 51.47 M CHF, והיא נמוכה ב-57.47% בהשוואה לחצי השנתי הקודם. ההכנסה נטו של H2 23 היא 29.75 M CHF.

‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: CHF
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה