פונדמנטלי SKAN

סיכום פיננסי של SKAN N עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של SKAN הוא 1.581B CHF.

דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים
דו"חות רווחים
הבא:
הכנסה