פונדמנטלי 6010

סיכום פיננסי של NATIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO עם כל מספרי המפתח

שווי השוק הנוכחי של 6010 הוא 2.612B SAR.

דוח רווח הפסד
מאזן
תזרים מזומנים
דו"חות רווחים
הבא:
הכנסה