FIRST MAJESTIC SILVER CORPFIRST MAJESTIC SILVER CORPFIRST MAJESTIC SILVER CORP

FIRST MAJESTIC SILVER CORP

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

פונדמנטלי FR

דוחות כספיים FIRST MAJESTIC SILVER CORP, כולל הכנסות, הוצאות, רווח והפסד

ההכנסה הכוללת של FR ברבעון האחרון היא 186.52 M CAD, והיא גבוהה ב-4.39% בהשוואה לרבעון הקודם. ההכנסה נטו של Q4 23 היא 13.93 M CAD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
סך כל ההכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הכנסה לפני מס
הכנסה נטו
מטבע: CAD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
מרווח נטו TTM
סך כל ההכנסותצמיחה בשנה
רווח גולמיצמיחה בשנה
רווח תפעוליצמיחה בשנה
הכנסה לפני מסצמיחה בשנה
הכנסה נטוצמיחה בשנה
EBITצמיחה בשנה