Spain 3M yield

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

תשואת אג"ח ממשלתיות של ספרד - גרף עקומה

בגרף למטה תוכל לראות את עקום התשואות של אג"ח ממשלת ספרד. הוא מייצג את השונות בין שיעורי הריבית של האג"ח בהתאם לפדיון של האג"ח.