אג"ח

אגרת חוב ממשלתית (ריבונית) מונפקת על ידי הממשלה הלאומית. המשקיעים לווים כסף בריבית קבועה או משתנה. על ידי הנפקת האג"ח, הממשלה מקבלת כספים שניתן להזריק לכלכלה בצורה של הלוואה בריבית נמוכה. הקוד האלפאנומרי של האג"ח מייצג את השם המקוצר של המדינה המנפיקה, כמו כן גם את הזמן לפדיון. לדוגמא, ‎‎US02Y‎‎ הוא האג"ח הממשלתית של אמריקה שיבשיל בעוד כשנתיים. הלשוניות מטה מקלות על המעבר בין מחירי האג"ח לתשואה. ‎

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.001.03-1.35%-0.011.041.01מכירה
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.000.98-2.98%-0.031.010.95מכירה
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.000.98-2.95%-0.031.010.95מכירה
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.001.04-3.33%-0.041.081.02מכירה
AU Flag
AU10Y Australia Government Bonds 10 YR Yield
3.2520290421.001.41-3.35%-0.051.461.39קנה
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.55-2.89%-0.051.591.52מכירה
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.002.06-2.37%-0.052.112.03מכירה
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.61-0.56%-0.00-0.60-0.64מכירה חזקה
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.640.28%0.00-0.64-0.67מכירה
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.62-1.70%-0.01-0.60-0.64מכירה
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.40-3.22%-0.01-0.38-0.40מכירה
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.000.07-18.86%-0.020.090.07מכירה
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.41-5.53%-0.020.440.41מכירה
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.66-3.69%-0.030.700.65מכירה
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.001.05-2.76%-0.031.101.04מכירה
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.65-0.60%-0.011.661.65מכירה
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.700.00%0.001.711.70קנה
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.710.00%0.001.711.71קנה
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.57-0.88%-0.011.581.56קנה
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.53-1.10%-0.021.551.53קנה
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.52-1.49%-0.021.551.51קנה
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.59-0.93%-0.011.611.58קנה
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.79-0.06%-0.001.811.78מכירה
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.3820210221.002.77-0.47%-0.012.802.73מכירה
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.6220220307.002.87-0.27%-0.012.892.83מכירה
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.003.02-0.37%-0.013.062.96מכירה
CN Flag
CN10Y China Government Bonds 10 YR Yield
3.2520290523.003.17-0.99%-0.033.183.13מכירה
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.003.490.00%0.003.493.45מכירה
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400301.003.60-0.01%-0.003.603.54מכירה
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.820.11%0.003.823.75מכירה
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.73-0.32%-0.00-0.72-0.76מכירה
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.65-0.56%-0.00-0.64-0.68מכירה
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.61-0.17%-0.00-0.60-0.63מכירה
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.221.12%0.00-0.22-0.23מכירה
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.07-17.96%-0.020.090.07מכירה
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.570.57%0.00-0.56-0.63מכירה
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.67-0.35%-0.00-0.65-0.69מכירה
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.650.57%0.00-0.65-0.67מכירה
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.500.06%0.00-0.49-0.52מכירה
FR Flag
FR10Y France Government Bonds 10 YR Yield
0.5020290525.000.01-20.00%-0.000.020.00מכירה
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.37-3.87%-0.010.390.36מכירה
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.52-4.47%-0.020.550.51מכירה
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.000.62-3.62%-0.020.650.61מכירה
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.98-0.75%-0.011.010.95מכירה
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.16-0.34%-0.001.191.11מכירה
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200612.00-0.68-0.25%-0.00-0.67-0.72מכירה
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210611.00-0.730.04%0.00-0.73-0.75מכירה
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.73-0.12%-0.00-0.73-0.75מכירה
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.60-0.44%-0.00-0.59-0.60מכירה
DE Flag
DE10Y German Government Bonds 10 YR Yield
0.2520290815.00-0.26-3.37%-0.01-0.25-0.26מכירה
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.08-12.77%-0.01-0.07-0.09מכירה
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.10-11.21%-0.010.110.09מכירה
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.24-5.21%-0.010.260.24מכירה
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.31-4.00%-0.010.340.31מכירה
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.001.85-6.76%-0.132.081.30מכירה
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.001.24-0.80%-0.011.251.18מכירה
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.002.31-0.49%-0.012.322.26מכירה
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.002.76-0.14%-0.002.772.72מכירה
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.99-0.16%-0.002.992.93מכירה
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.003.19-0.14%-0.003.203.15מכירה
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200820.001.740.54%0.011.761.63מכירה
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820220620.001.48-2.10%-0.031.521.38מכירה
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240603.001.39-1.18%-0.021.411.29מכירה
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.49-1.03%-0.021.511.38מכירה
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.006.11-0.78%-0.056.165.98מכירה
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.006.15-6.08%-0.406.556.08מכירה
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.41-1.36%-0.096.506.40מכירה
IN Flag
IN10Y India Government Bonds 10 yr
7.2520290114.006.42-0.27%-0.026.436.26מכירה
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.006.730.06%0.006.736.67מכירה
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220441201.006.790.27%0.026.796.63מכירה
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.006.19-0.15%-0.016.206.04מכירה
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
7.0020220515.006.12-0.01%-0.006.126.02מכירה
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.006.49-0.55%-0.046.536.41מכירה
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.08-0.39%-0.037.146.99מכירה
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.007.47-0.00%-0.007.477.41מכירה
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.007.640.00%0.007.647.61מכירה
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.020.01%0.008.027.93מכירה חזקה
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.790.02%0.007.797.70מכירה
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.57-1.50%-0.01-0.56-0.65מכירה חזקה
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.56-1.22%-0.01-0.55-0.62מכירה
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.45-0.38%-0.00-0.44-0.47מכירה
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.32-0.90%-0.00-0.32-0.34מכירה
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.20-2.94%-0.010.210.18מכירה
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.59-1.44%-0.010.600.57מכירה
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.00-0.14-66.09%-0.06-0.08-0.17מכירה
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.00-0.05-2511.11%-0.050.03-0.06מכירה חזקה
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.000.42-8.91%-0.040.460.41מכירה חזקה
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.000.88-4.18%-0.040.940.88מכירה חזקה
IT Flag
IT10Y Italy Government Bonds 10 yr
3.0020290801.001.62-1.55%-0.031.671.61מכירה חזקה
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.002.13-1.07%-0.022.202.11מכירה חזקה
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.002.31-0.98%-0.022.372.29מכירה חזקה
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.59-0.92%-0.022.652.57מכירה חזקה
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.68-0.54%-0.012.732.65מכירה חזקה
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200701.00-0.182.33%0.00-0.18-0.19קנה
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210701.00-0.18-2.31%-0.00-0.18-0.20קנה
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220620.00-0.19-1.46%-0.00-0.19-0.20קנה
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240620.00-0.21-3.30%-0.01-0.20-0.23קנה
JP10Y Japan Government Bonds 10 yr
20290620.00-0.12-4.43%-0.01-0.12-0.14קנה
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020340620.000.08-4.54%-0.000.090.06קנה
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820390320.000.25-1.18%-0.000.250.23מכירה
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820490620.000.39-1.00%-0.000.390.37מכירה
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.42-1.14%-0.000.420.40מכירה
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200610.001.48-1.02%-0.021.491.44מכירה
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520210610.001.44-0.91%-0.011.451.40מכירה
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.6220220610.001.43-2.02%-0.031.451.39מכירה
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240310.001.49-1.11%-0.021.511.45מכירה
KR Flag
KR10Y Korea Government Bonds 10 YR Yield
1.8820290610.001.59-0.84%-0.011.611.54מכירה
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.001.60-1.68%-0.031.621.56מכירה
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.59-1.47%-0.021.611.55מכירה
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.31-0.15%-0.003.323.29מכירה
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240614.003.45-0.14%-0.013.453.42מכירה
MY Flag
MY10Y Malaysia Government Bonds 10 YR Yield
3.8820290815.003.62-0.14%-0.013.633.60מכירה
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.82-0.13%-0.013.833.80מכירה
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.020.25%0.014.023.99מכירה
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.260.00%0.004.274.24מכירה
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.67-0.98%-0.01-0.61-0.71מכירה
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.710.23%0.00-0.71-0.74מכירה חזקה
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.710.08%0.00-0.71-0.73מכירה
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.55-1.46%-0.01-0.53-0.56קנה
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.14-7.54%-0.01-0.12-0.14מכירה
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.02-39.10%-0.010.040.01מכירה
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.13-11.40%-0.020.150.13מכירה
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.33-3.37%-0.010.350.32מכירה
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.001.16-2.52%-0.031.191.14מכירה
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.001.27-3.41%-0.041.321.25מכירה
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.60-3.31%-0.061.661.58מכירה
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.31-0.60%-0.011.311.25קניה חזקה
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.370.04%0.001.371.33קנה
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.520.17%0.001.521.50מכירה
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.58-7.95%-0.141.711.38מכירה
PL Flag
PL05Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 5 שנים
2.5020240425.001.89-0.19%-0.001.981.85מכירה
PL Flag
PL10Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 10 שנים
2.7520291025.002.29-0.19%-0.002.362.18מכירה
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.50-9.76%-0.04-0.45-0.50מכירה חזקה
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.31-8.91%-0.03-0.28-0.33מכירה
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.14-32.52%-0.03-0.11-0.14מכירה
PT Flag
PT10Y Portugal Government Bonds 10 YR Yield
1.8820290615.000.55-6.40%-0.040.600.55מכירה
SG Flag
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.2520211001.001.67-0.30%-0.011.681.63מכירה
SG Flag
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240201.001.77-1.12%-0.021.791.72מכירה
SG Flag
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.001.97-1.74%-0.032.011.94מכירה
SG Flag
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.19-1.58%-0.042.222.15מכירה
SG Flag
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820390701.002.28-1.30%-0.032.312.23מכירה
SG Flag
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.46-1.60%-0.042.502.43מכירה
ZA Flag
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.006.25-0.30%-0.026.276.11מכירה
ZA Flag
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
10.5020261221.008.06-0.14%-0.018.078.02מכירה חזקה
ZA Flag
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.0020300131.008.66-0.56%-0.058.718.63מכירה חזקה
ZA Flag
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.8820350228.009.35-0.43%-0.049.399.33מכירה
ZA Flag
ZA20Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
9.0020400131.009.62-0.39%-0.049.669.58מכירה
ZA Flag
ZA30Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
8.7520490228.009.73-0.13%-0.019.749.73מכירה
ES Flag
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520210730.00-0.48-8.68%-0.04-0.43-0.51מכירה
ES Flag
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.3820220430.00-0.44-9.07%-0.04-0.40-0.46מכירה
טען עוד
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי איך זה עובד‏ תכונות גרף מחירון חוקי הבית מנהלים כלים לאתרים וברוקרים יישומונים פתרונות גרפיים קבל עזרה בקשת פונקציה בלוג & וחדשות שאלות נפוצות ויקי טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב קבל עזרה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב אחרי... הודעות פרטיות צ'אט התנתק