אג"ח

אגרת חוב ממשלתית (ריבונית) מונפקת על ידי הממשלה הלאומית. המשקיעים לווים כסף בריבית קבועה או משתנה. על ידי הנפקת האג"ח, הממשלה מקבלת כספים שניתן להזריק לכלכלה בצורה של הלוואה בריבית נמוכה. הקוד האלפאנומרי של האג"ח מייצג את השם המקוצר של המדינה המנפיקה, כמו כן גם את הזמן לפדיון. לדוגמא, ‎‎US02Y‎‎ הוא האג"ח הממשלתית של אמריקה שיבשיל בעוד כשנתיים. הלשוניות מטה מקלות על המעבר בין מחירי האג"ח לתשואה. ‎

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520201121.000.11-5.45%-0.010.130.10מכירה
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020211221.000.20-12.55%-0.030.230.19מכירה
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520221121.000.21-15.59%-0.040.240.20מכירה
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.000.29-15.23%-0.050.330.28מכירה חזקה
AU Flag
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.2520260421.000.44-11.07%-0.050.490.43מכירה חזקה
AU Flag
AU10Y Australia Government Bonds 10 YR Yield
2.5020300521.000.68-11.60%-0.090.760.67מכירה חזקה
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.7520350621.001.02-12.49%-0.151.121.01מכירה
AU Flag
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.2520390621.001.32-8.95%-0.131.431.31מכירה חזקה
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.49-9.33%-0.151.621.48מכירה
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.445.33%0.02-0.16-0.81קניה חזקה
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.449.32%0.05-0.37-0.61קניה חזקה
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.467.64%0.04-0.41-0.57קניה חזקה
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.2410.62%0.03-0.22-0.32קניה
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270622.00-0.0632.95%0.03-0.05-0.14קניה
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300622.000.0846.63%0.030.100.01קניה
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.324.57%0.010.320.25קניה
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.530.36%0.000.550.45קניה
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.80-2.36%-0.020.820.75קניה חזקה
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.250.00%0.000.250.25מכירה חזקה
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.250.00%0.000.260.25מכירה חזקה
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.300.00%0.000.310.29מכירה
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.41-2.15%-0.010.410.38מכירה
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.49-2.80%-0.010.490.46מכירה
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.56-4.27%-0.030.570.51מכירה
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.63-9.48%-0.070.640.59מכירה חזקה
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.24-5.36%-0.071.251.21מכירה
CN Flag
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.3820210221.001.62-7.92%-0.141.831.60מכירה
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.6220220307.001.931.22%0.021.931.90מכירה
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.1220230419.002.08-0.03%-0.002.092.00מכירה
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.7520250308.002.28-0.55%-0.012.292.25מכירה
CN Flag
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.2520260606.002.601.16%0.032.602.45מכירה
CN Flag
CN10Y China Government Bonds 10 YR Yield
3.2520290523.002.63-0.57%-0.022.652.62מכירה
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.002.97-0.03%-0.002.972.94מכירה
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.09-0.02%-0.003.103.06מכירה
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490722.003.24-0.61%-0.023.263.22מכירה
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.469.00%0.05-0.46-0.55קניה חזקה
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.3719.30%0.09-0.37-0.62קניה חזקה
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.374.11%0.02-0.36-0.51קניה חזקה
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.167.02%0.01-0.16-0.29קניה
DK Flag
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.000.08-12.44%-0.010.090.01קניה חזקה
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020210225.00-0.49-5.58%-0.03-0.31-0.68קניה חזקה
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.455.26%0.02-0.45-0.69קניה
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.486.53%0.03-0.44-0.59קניה
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.327.12%0.02-0.30-0.39קניה
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.1811.46%0.02-0.17-0.25קניה
FR Flag
FR10Y France Government Bonds 10 YR Yield
0.5020291125.000.01174.07%0.020.03-0.06קניה
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.293.68%0.010.320.21קניה
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.45-1.88%-0.010.470.39קניה חזקה
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.66-1.93%-0.010.680.61קניה חזקה
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.77-1.99%-0.020.790.72קניה
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.86-1.54%-0.010.890.81קניה
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210312.00-0.626.70%0.04-0.60-0.78קניה חזקה
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220311.00-0.664.90%0.03-0.65-0.74קניה חזקה
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230414.00-0.676.62%0.05-0.66-0.76קניה
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020250411.00-0.625.51%0.04-0.61-0.70קניה
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520270215.00-0.593.15%0.02-0.58-0.66קניה
DE Flag
DE10Y German Government Bonds 10 YR Yield
20300215.00-0.461.49%0.01-0.45-0.53מכירה
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.36-4.10%-0.01-0.33-0.43מכירה
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.21-14.62%-0.03-0.19-0.26קניה
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.00-0.10-59.57%-0.04-0.07-0.14מכירה
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520500815.00-0.02-167.65%-0.040.02-0.05מכירה
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.001.488.60%0.121.481.20מכירה
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.8820290312.001.774.16%0.071.781.59קניה
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.876.44%0.111.871.57מכירה
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.001.968.64%0.161.961.74מכירה
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.156.73%0.142.151.94מכירה
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.6220210524.000.64-2.68%-0.020.660.47מכירה
HK Flag
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.5020220221.000.611.76%0.010.610.45מכירה
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020230605.000.60-7.35%-0.050.640.50מכירה
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520241209.000.58-3.48%-0.020.600.46מכירה
HK Flag
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020270224.000.62-4.44%-0.030.650.51מכירה
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.000.67-2.97%-0.020.690.56מכירה
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.0020210121.005.69-0.15%-0.015.704.67קניה
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
8.1220220215.004.97-0.14%-0.014.974.81מכירה
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.6220250525.006.15-0.04%-0.006.166.06מכירה
IN Flag
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
8.1220270215.006.53-0.01%-0.006.536.40מכירה
IN Flag
IN10Y India Government Bonds 10 yr
6.3820291007.006.12-0.00%-0.006.136.02מכירה
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520400702.006.79-0.00%-0.006.796.69מכירה
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220450622.006.78-0.00%-0.006.786.67מכירה
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
12.7520210615.005.621.04%0.065.625.27קניה
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.6220230515.006.780.79%0.056.786.64קניה
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
6.5020250615.007.321.39%0.107.327.13קניה
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
7.0020300915.007.930.00%0.007.937.85קניה
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
7.5020350615.008.260.21%0.028.268.17קניה
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020400415.008.351.06%0.098.358.19קניה
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.810.48%0.048.818.70קניה
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.360.12%0.018.368.25קניה
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.0843.76%0.06-0.07-0.43קניה חזקה
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.3710.67%0.04-0.37-0.55קניה
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820230320.00-0.2328.91%0.09-0.23-0.44קניה
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.3820250313.00-0.0282.28%0.11-0.02-0.21קניה
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.1985.91%0.090.190.02קניה
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.5417.82%0.080.550.41קניה חזקה
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220201101.000.18-9.92%-0.020.43-0.13קניה
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.1220220401.000.506.28%0.030.570.34קניה
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820230301.000.595.33%0.030.670.49קניה
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250201.000.930.83%0.011.010.82קניה
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270115.001.170.57%0.011.241.07קניה
IT Flag
IT10Y Italy Government Bonds 10 yr
1.2520300401.001.530.50%0.011.641.45קניה
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.950.95%0.022.031.88מכירה
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.002.261.35%0.032.342.19מכירה
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.391.18%0.032.462.32מכירה
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.471.14%0.032.542.41קניה
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210301.00-0.162.75%0.00-0.15-0.19קניה חזקה
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220301.00-0.160.00%0.00-0.16-0.17קניה חזקה
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221220.00-0.16-10.12%-0.01-0.14-0.18קניה חזקה
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241220.00-0.12-1.81%-0.00-0.11-0.15קניה
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20270320.00-0.15-9.92%-0.01-0.13-0.17קניה
JP10Y Japan Government Bonds 10 yr
20291220.000.01-69.49%-0.010.02-0.01קניה
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.1220341220.000.23-13.39%-0.040.270.22קניה
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.2520391220.000.29-5.66%-0.020.310.28קניה
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820491220.000.41-0.96%-0.000.430.40קניה חזקה
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.44-0.05%-0.000.450.43קניה
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020210310.000.972.06%0.020.970.91מכירה
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.8820220310.001.120.69%0.011.121.05מכירה
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.3820230310.001.161.69%0.021.241.10מכירה
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020250310.001.342.27%0.031.341.26קניה
KR Flag
KR10Y Korea Government Bonds 10 YR Yield
1.3820291210.001.56-0.54%-0.011.571.49קניה
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.1220390910.001.68-0.53%-0.011.691.63קניה
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.69-0.48%-0.011.701.64קניה חזקה
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820230315.002.75-3.16%-0.092.842.73מכירה
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.8820250915.003.04-3.48%-0.113.153.02מכירה
MY Flag
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.5020270531.003.27-0.15%-0.013.303.25קניה
MY Flag
MY10Y Malaysia Government Bonds 10 YR Yield
3.8820290815.003.35-0.59%-0.023.373.33קניה
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.64-1.89%-0.073.713.62קניה
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.7520400522.003.94-2.83%-0.124.063.88קניה
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.10-1.09%-0.044.194.08קניה
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.2520210715.00-0.5910.11%0.07-0.52-0.80קניה חזקה
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520220115.00-0.606.63%0.04-0.56-0.76קניה
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.627.98%0.05-0.60-0.77קניה
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.5211.06%0.06-0.51-0.63קניה
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270715.00-0.366.99%0.03-0.35-0.45קניה
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520300715.00-0.2111.95%0.03-0.20-0.28קניה
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.154.78%0.01-0.14-0.22מכירה
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.04-34.36%-0.020.07-0.02קניה
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.11-21.66%-0.030.150.07קניה
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.000.274.73%0.010.270.23מכירה
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.000.732.77%0.020.790.71מכירה
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.122.73%0.031.171.10מכירה
NZ Flag
NZ15Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.5020330414.001.483.59%0.051.541.46מכירה
NZ Flag
NZ20Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.7520370415.001.753.20%0.051.801.73מכירה
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.000.26-16.01%-0.050.310.15מכירה
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250313.000.48-20.91%-0.130.600.33מכירה
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.7520270217.000.62-16.12%-0.120.740.48מכירה
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.3820300819.000.78-11.61%-0.100.880.75מכירה חזקה
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.000.9514.36%0.121.590.61מכירה
PL Flag
PL05Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 5 שנים
2.5020240425.001.121.71%0.021.670.92מכירה
PL Flag
PL10Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 10 שנים
2.7520291025.001.720.88%0.011.721.59מכירה
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220221017.000.00111.38%0.040.15-0.08קניה חזקה
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.8820231025.000.16-98.52%-10.510.160.02מכירה
טען עוד
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי איך זה עובד‏ תכונות גרף מחירון הפנה חבר חוקי הבית מרכז תמיכה כלים לאתרים וברוקרים יישומונים פתרונות גרפיים ספריית גרפים קלי משקל בלוג וחדשות טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב הפנה חבר לשוניות התמיכה שלי מרכז תמיכה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב הודעות פרטיות צ'אט התנתק