אג"ח

אגרת חוב ממשלתית (ריבונית) מונפקת על ידי הממשלה הלאומית. המשקיעים לווים כסף בריבית קבועה או משתנה. על ידי הנפקת האג"ח, הממשלה מקבלת כספים שניתן להזריק לכלכלה בצורה של הלוואה בריבית נמוכה. הקוד האלפאנומרי של האג"ח מייצג את השם המקוצר של המדינה המנפיקה, כמו כן גם את הזמן לפדיון. לדוגמא, ‎‎US02Y‎‎ הוא האג"ח הממשלתית של אמריקה שיבשיל בעוד כשנתיים. הלשוניות מטה מקלות על המעבר בין מחירי האג"ח לתשואה. ‎

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.001.19-5.23%-0.071.251.17מכירה
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.001.12-4.16%-0.051.171.09מכירה
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.001.11-4.08%-0.051.161.09מכירה
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.001.19-4.05%-0.051.241.17מכירה
AU Flag
AU10Y Australia Government Bonds 10 YR Yield
3.2520290421.001.53-3.65%-0.061.591.51מכירה
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.69-3.22%-0.061.751.67מכירה
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.002.18-2.25%-0.052.232.16מכירה
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.530.26%0.00-0.52-0.56קנה
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.55-1.45%-0.01-0.53-0.56מכירה
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.49-1.52%-0.01-0.47-0.50מכירה
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.20-2.12%-0.00-0.19-0.21מכירה
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.000.38-0.19%-0.000.390.36מכירה
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.79-0.16%-0.000.810.77מכירה
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.07-0.46%-0.011.101.04מכירה
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.001.46-0.67%-0.011.491.43מכירה חזקה
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.690.60%0.011.691.68קניה חזקה
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.720.58%0.011.721.71קנה
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.71-0.58%-0.011.721.71מכירה
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.56-1.83%-0.031.591.56מכירה
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.54-1.91%-0.031.571.54מכירה
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.50-2.35%-0.041.541.50מכירה חזקה
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.61-1.77%-0.031.651.61מכירה חזקה
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.87-1.06%-0.021.891.86מכירה חזקה
CN Flag
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520200117.002.620.78%0.022.622.58קנה
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.3820210221.002.870.20%0.012.882.82מכירה
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.6220220307.002.97-0.08%-0.002.982.93מכירה
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.003.12-0.35%-0.013.143.04מכירה
CN Flag
CN10Y China Government Bonds 10 YR Yield
3.2520281122.003.330.64%0.023.333.25קנה
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.640.13%0.003.643.58מכירה
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.660.08%0.003.663.60מכירה
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.980.82%0.033.983.87קנה
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.640.06%0.00-0.63-0.67מכירה
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.51-1.05%-0.01-0.50-0.55מכירה
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.480.53%0.00-0.48-0.51מכירה חזקה
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.0214.34%0.00-0.02-0.03מכירה
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.330.09%0.000.340.31מכירה
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.53-0.13%-0.00-0.50-0.57קנה
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.57-1.15%-0.01-0.56-0.59מכירה
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.51-0.55%-0.00-0.50-0.53מכירה
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.32-1.21%-0.00-0.31-0.33מכירה
FR Flag
FR10Y France Government Bonds 10 YR Yield
0.5020290525.000.28-0.04%-0.000.290.27מכירה
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.70-0.75%-0.010.720.69מכירה
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.88-0.69%-0.010.900.86מכירה
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.000.99-0.84%-0.011.010.98מכירה
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.001.35-0.71%-0.011.381.33מכירה חזקה
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.55-0.39%-0.011.591.51מכירה
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200313.00-0.570.44%0.00-0.57-0.61מכירה
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210312.00-0.640.11%0.00-0.63-0.65מכירה
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220408.00-0.640.50%0.00-0.64-0.66מכירה
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240405.00-0.521.13%0.01-0.51-0.53מכירה חזקה
DE Flag
DE10Y German Government Bonds 10 YR Yield
0.2520290215.00-0.123.25%0.00-0.11-0.12מכירה
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.131.27%0.000.140.12מכירה
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.320.50%0.000.340.32מכירה
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.460.09%0.000.480.46מכירה
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.540.11%0.000.550.53מכירה
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.002.504.00%0.102.611.79מכירה
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.002.05-3.28%-0.072.122.03מכירה חזקה
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.003.36-1.73%-0.063.423.32מכירה
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.003.88-0.48%-0.023.893.84מכירה
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.004.22-0.74%-0.034.254.17קנה
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.004.39-0.59%-0.034.424.35קנה
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020200622.001.81-1.64%-0.031.841.71מכירה
HK Flag
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.5020210222.001.790.66%0.011.791.67קנה
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820220620.001.70-1.04%-0.021.721.59קנה
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820231204.001.57-0.76%-0.011.581.47מכירה
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.3820290228.001.57-1.38%-0.021.591.46מכירה
HK Flag
HK15Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.1220290827.001.61-1.29%-0.021.631.50מכירה
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.006.430.11%0.016.446.31מכירה
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.006.56-0.37%-0.026.566.47מכירה
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.88-0.56%-0.046.946.87מכירה
IN Flag
IN10Y India Government Bonds 10 yr
6.8820260906.007.24-0.25%-0.027.257.09מכירה
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.007.51-1.41%-0.117.627.44מכירה
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
9.1220431223.007.600.51%0.047.607.50מכירה חזקה
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.006.62-0.12%-0.016.636.48מכירה
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
7.0020220515.007.420.00%0.007.427.27קנה
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.007.45-1.12%-0.087.547.44מכירה
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.90-0.64%-0.057.957.83קנה
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.008.44-1.97%-0.178.618.32קנה
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.008.45-2.77%-0.248.698.45מכירה
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.750.06%0.018.758.65קנה
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.009.030.09%0.019.038.91קנה
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.45-2.22%-0.01-0.43-0.52קנה
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.46-0.74%-0.00-0.45-0.51מכירה
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.320.49%0.00-0.32-0.35מכירה
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.20-4.42%-0.01-0.18-0.21מכירה
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.50-1.31%-0.010.510.48מכירה
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.90-0.32%-0.000.910.88מכירה
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.000.11-21.77%-0.030.150.03מכירה
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.000.49-14.52%-0.080.590.44מכירה חזקה
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.001.15-7.15%-0.091.251.12קנה
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.3820231001.001.52-5.96%-0.101.631.49מכירה חזקה
IT Flag
IT10Y Italy Government Bonds 10 yr
3.0020290801.002.54-3.17%-0.082.662.50מכירה
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.003.00-2.13%-0.073.112.96מכירה חזקה
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.15-2.04%-0.073.253.13מכירה
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.003.43-1.90%-0.073.543.42מכירה
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.003.52-1.50%-0.053.623.50מכירה
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200515.00-0.16-3.26%-0.00-0.14-0.17קנה
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210501.00-0.15-2.69%-0.00-0.15-0.16קנה
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220320.00-0.17-6.71%-0.01-0.16-0.18מכירה
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240320.00-0.17-2.72%-0.00-0.16-0.18מכירה
JP10Y Japan Government Bonds 10 yr
20290320.00-0.07-11.97%-0.01-0.06-0.08מכירה
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020340320.000.14-5.53%-0.010.150.13מכירה חזקה
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820390320.000.34-1.74%-0.010.340.32מכירה
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.5020490320.000.50-2.04%-0.010.520.49מכירה חזקה
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.7520580320.000.56-1.89%-0.010.570.54מכירה חזקה
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200610.001.660.75%0.011.681.62מכירה
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520210610.001.67-0.38%-0.011.681.63מכירה
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.0020211210.001.66-0.65%-0.011.671.62מכירה
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240310.001.70-0.53%-0.011.751.65מכירה
KR Flag
KR10Y Korea Government Bonds 10 YR Yield
2.3820281210.001.81-0.78%-0.011.831.77מכירה
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.001.85-0.64%-0.011.871.81מכירה
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.85-0.55%-0.011.861.80מכירה
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.43-0.25%-0.013.443.41מכירה
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.5020210423.003.60-0.13%-0.003.613.56מכירה
MY Flag
MY10Y Malaysia Government Bonds 10 YR Yield
3.8820290815.003.85-0.13%-0.013.853.80קנה
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.6220331107.004.140.49%0.024.144.09מכירה
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.320.35%0.014.334.28מכירה
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.57-0.22%-0.014.594.55מכירה
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.2520200115.00-0.58-0.47%-0.00-0.38-0.62מכירה
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.570.54%0.00-0.57-0.61קניה חזקה
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.620.44%0.00-0.61-0.65מכירה
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.490.63%0.00-0.49-0.50מכירה
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.000.07-1.32%-0.000.090.06מכירה
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.250.52%0.000.260.24מכירה
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.37-0.11%-0.000.390.36מכירה
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.580.10%0.000.600.57מכירה
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.001.31-2.96%-0.041.351.29מכירה
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.001.43-2.39%-0.041.471.41מכירה
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.75-1.69%-0.031.771.73מכירה
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.30-0.50%-0.011.311.25מכירה
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.40-0.21%-0.001.401.36מכירה
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.670.24%0.001.681.62מכירה
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020210425.001.66-0.03%-0.001.701.39קנה
PL Flag
PL05Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 5 שנים
2.5020240425.002.200.51%0.012.402.14מכירה
PL Flag
PL10Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 10 שנים
2.7520291025.002.820.45%0.012.822.69מכירה
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.381.10%0.00-0.38-0.43מכירה
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.220.18%0.00-0.22-0.26מכירה
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.000.03-14.95%-0.000.030.01מכירה
PT Flag
PT10Y Portugal Government Bonds 10 YR Yield
1.8820290615.000.98-3.48%-0.041.020.96מכירה
SG Flag
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520200901.001.93-1.27%-0.021.951.89קנה
SG Flag
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240201.001.98-1.25%-0.032.001.92מכירה
SG Flag
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.002.14-1.82%-0.042.172.10מכירה
SG Flag
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.40-1.84%-0.042.442.35מכירה
SG Flag
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.2520360801.002.47-1.59%-0.042.502.41מכירה
SG Flag
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.65-1.49%-0.042.682.60קנה
ZA Flag
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.006.62-0.09%-0.016.656.45מכירה חזקה
ZA Flag
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
10.5020261221.008.40-0.31%-0.038.458.34מכירה
ZA Flag
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.0020300131.009.02-0.12%-0.019.038.95מכירה
ZA Flag
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.8820350228.009.53-0.14%-0.019.579.49מכירה חזקה
ZA Flag
ZA20Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
9.0020400131.009.730.05%0.009.819.66מכירה
טען עוד
HE עברית
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי איך זה עובד‏ תכונות גרף מחירון חוקי הבית מנהלים כלים לאתרים וברוקרים יישומונים ספריית גרפי מניות קבל עזרה בקשת פונקציה בלוג & וחדשות שאלות נפוצות ויקי טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב קבל עזרה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב אחרי... הודעות פרטיות צ'אט התנתק