אג"ח

אגרת חוב ממשלתית (ריבונית) מונפקת על ידי הממשלה הלאומית. המשקיעים לווים כסף בריבית קבועה או משתנה. על ידי הנפקת האג"ח, הממשלה מקבלת כספים שניתן להזריק לכלכלה בצורה של הלוואה בריבית נמוכה. הקוד האלפאנומרי של האג"ח מייצג את השם המקוצר של המדינה המנפיקה, כמו כן גם את הזמן לפדיון. לדוגמא, ‎‎US02Y‎‎ הוא האג"ח הממשלתית של אמריקה שיבשיל בעוד כשנתיים. הלשוניות מטה מקלות על המעבר בין מחירי האג"ח לתשואה. ‎

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520201121.000.81-1.21%-0.010.820.80מכירה
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.000.791.34%0.010.790.74מכירה
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520221121.000.732.45%0.020.730.70מכירה
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.000.771.07%0.010.780.75מכירה
AU Flag
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.2520260421.000.900.63%0.010.910.87מכירה
AU Flag
AU10Y Australia Government Bonds 10 YR Yield
2.7520291121.001.080.00%0.001.091.05מכירה
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.19-0.09%-0.001.201.16מכירה
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.68-0.81%-0.011.701.66מכירה חזקה
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.592.51%0.02-0.58-0.68קניה
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.630.19%0.00-0.62-0.67מכירה
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.590.37%0.00-0.58-0.62קניה
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.391.97%0.01-0.38-0.41קניה
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020260622.00-0.282.47%0.01-0.27-0.30קניה
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.00-0.060.85%0.00-0.05-0.08קניה
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.230.09%0.000.240.20קניה
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.450.58%0.000.470.41קניה
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.780.83%0.010.800.74קניה
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.660.00%0.001.661.66קניה
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.660.00%0.001.661.66מכירה
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.650.00%0.001.651.65מכירה
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.520.26%0.001.521.52מכירה
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.520.40%0.011.521.52מכירה
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.460.62%0.011.461.45מכירה
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.451.05%0.011.451.45מכירה
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.570.97%0.011.571.57מכירה
CN Flag
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.3820210221.002.69-0.46%-0.012.702.66קניה
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.6220220307.002.75-0.21%-0.012.762.72מכירה
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.7520220808.002.79-0.74%-0.022.812.78מכירה חזקה
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.002.94-0.69%-0.022.992.94מכירה חזקה
CN Flag
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.2520260606.003.15-0.07%-0.003.193.13מכירה
CN Flag
CN10Y China Government Bonds 10 YR Yield
3.2520290523.003.17-0.39%-0.013.183.15מכירה
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.003.50-0.07%-0.003.513.47מכירה
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.64-0.05%-0.003.643.61קניה
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490722.003.76-0.53%-0.023.783.75מכירה חזקה
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.721.62%0.01-0.72-0.79קניה
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.640.89%0.01-0.63-0.68קניה
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.532.69%0.01-0.52-0.57קניה
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.313.71%0.01-0.31-0.34קניה
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.00-0.0915.01%0.02-0.08-0.13קניה
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020201025.00-0.61-2.75%-0.02-0.58-0.65מכירה
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.59-5.58%-0.03-0.55-0.64קניה
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.562.66%0.02-0.56-0.59קניה חזקה
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.383.21%0.01-0.37-0.41קניה חזקה
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.273.19%0.01-0.26-0.29קניה
FR Flag
FR10Y France Government Bonds 10 YR Yield
0.5020291125.00-0.0325.37%0.01-0.03-0.06קניה
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.246.48%0.010.240.20קניה
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.381.29%0.000.390.35קניה
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.620.92%0.010.630.59קניה
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.783.64%0.030.780.72קניה
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.920.61%0.010.940.87קניה
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20201211.00-0.65-1.24%-0.01-0.63-0.67מכירה
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20211210.00-0.640.30%0.00-0.63-0.65קניה
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.670.61%0.00-0.66-0.68קניה
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.580.87%0.01-0.57-0.60קניה
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20260815.00-0.521.64%0.01-0.51-0.53קניה
DE Flag
DE10Y German Government Bonds 10 YR Yield
20290815.00-0.342.53%0.01-0.33-0.36קניה
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.204.27%0.01-0.19-0.23קניה
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.0614.37%0.01-0.05-0.08קניה
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.0815.68%0.010.090.05קניה
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.156.69%0.010.160.12קניה
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.001.10-5.51%-0.061.180.48קניה
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.000.53-3.21%-0.020.540.47מכירה
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.001.40-0.38%-0.011.411.36קניה
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.001.91-1.12%-0.021.931.86קניה
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.23-0.87%-0.022.252.18קניה
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.42-0.73%-0.022.442.38מכירה
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020201123.001.900.00%0.001.901.81קניה חזקה
HK Flag
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.3820210823.001.74-2.40%-0.041.741.64קניה
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020221205.001.60-1.50%-0.021.621.52מכירה
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240603.001.54-1.88%-0.031.571.45מכירה
HK Flag
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260826.001.52-1.88%-0.031.551.43קניה
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.55-1.89%-0.031.581.45מכירה
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
8.0020201210.005.461.06%0.065.465.29מכירה
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
8.7520211108.005.650.33%0.025.655.51מכירה
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.20-0.47%-0.036.236.13קניה
IN Flag
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
7.2520260408.006.501.03%0.076.506.30מכירה
IN Flag
IN10Y India Government Bonds 10 yr
6.3820291007.006.500.64%0.046.506.36מכירה
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020390915.007.170.64%0.057.177.06קניה
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220441201.007.210.17%0.017.217.04מכירה
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.005.31-0.86%-0.055.355.05מכירה
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
10.2520220715.006.40-0.08%-0.016.406.24מכירה
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.006.46-0.04%-0.006.466.36מכירה
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.03-0.01%-0.007.036.96מכירה
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.007.42-0.01%-0.007.427.37מכירה
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.007.63-0.00%-0.007.637.58מכירה
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.03-0.00%-0.008.037.94מכירה
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.76-0.00%-0.007.767.59מכירה
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.47-8.16%-0.04-0.43-0.63קניה
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.45-0.72%-0.00-0.45-0.50קניה חזקה
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.431.19%0.01-0.43-0.48קניה
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.332.17%0.01-0.32-0.37קניה
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.0813.63%0.010.080.05קניה
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.373.95%0.010.370.32קניה
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.00-0.20-155.15%-0.120.01-0.36מכירה
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.00-0.10-50.39%-0.03-0.02-0.15קניה
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.000.11-25.80%-0.040.160.08קניה
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.000.55-4.21%-0.020.570.53קניה
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260715.000.84-3.23%-0.030.870.82קניה
IT Flag
IT10Y Italy Government Bonds 10 yr
3.0020290801.001.18-2.20%-0.031.211.15קניה
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.72-1.34%-0.021.771.68קניה
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.001.92-1.19%-0.021.961.88קניה
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.17-0.58%-0.012.202.13קניה
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.28-0.45%-0.012.322.24קניה
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20201101.00-0.206.03%0.01-0.20-0.22קניה
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20211101.00-0.198.45%0.02-0.19-0.22קניה
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220920.00-0.215.24%0.01-0.21-0.24קניה
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240920.00-0.215.64%0.01-0.20-0.23קניה
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20261220.00-0.222.87%0.01-0.21-0.24קניה
JP10Y Japan Government Bonds 10 yr
20290920.00-0.110.09%0.00-0.11-0.14קניה
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.3820340920.000.08-8.86%-0.010.090.06מכירה
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.2520390920.000.25-5.28%-0.010.260.23מכירה
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820490920.000.40-4.13%-0.020.410.38מכירה
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.43-4.78%-0.020.450.41מכירה
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020200910.001.420.60%0.011.421.37קניה
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.3820210910.001.470.51%0.011.471.41מכירה
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.6220220610.001.491.44%0.021.511.42מכירה
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.3820240910.001.550.66%0.011.551.48מכירה
KR Flag
KR10Y Korea Government Bonds 10 YR Yield
1.8820290610.001.710.73%0.011.711.64מכירה
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.1220390910.001.64-1.59%-0.031.661.59מכירה
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.62-0.95%-0.021.651.58מכירה
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.06-0.06%-0.003.063.03מכירה חזקה
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240614.003.21-0.78%-0.033.243.19מכירה
MY Flag
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.8820260715.003.35-0.31%-0.013.363.33מכירה חזקה
MY Flag
MY10Y Malaysia Government Bonds 10 YR Yield
3.8820290815.003.43-0.01%-0.003.433.40מכירה
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.690.00%0.003.693.67מכירה
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.003.80-0.40%-0.023.823.78מכירה
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.03-0.13%-0.014.044.01מכירה
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.64-2.70%-0.02-0.59-0.73מכירה
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.64-0.53%-0.00-0.36-0.95קניה
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.66-0.64%-0.00-0.65-0.67קניה
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.53-1.77%-0.01-0.51-0.54קניה
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260715.00-0.41-2.09%-0.01-0.39-0.41קניה
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.202.51%0.01-0.19-0.22קניה
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.062.02%0.00-0.05-0.08קניה
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.00-0.15-204.54%-0.300.17-0.15מכירה חזקה
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.197.14%0.010.200.16קניה
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.000.98-0.45%-0.000.990.93קניה
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.001.11-0.74%-0.011.121.06קניה
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.34-2.10%-0.031.371.29מכירה
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.260.90%0.011.261.18קניה
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.250.07%0.001.251.20מכירה
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260219.001.301.02%0.011.301.24מכירה
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.430.66%0.011.441.40קניה
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.42-0.12%-0.001.571.30מכירה
PL Flag
PL05Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 5 שנים
2.5020240425.001.790.71%0.012.391.28קניה
PL Flag
PL10Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 10 שנים
2.7520291025.002.081.32%0.032.092.03קניה
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.50-6.16%-0.03-0.46-0.55קניה
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.31-3.24%-0.01-0.30-0.34קניה
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.082.65%0.00-0.07-0.11קניה
PT Flag
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.8820260721.000.178.16%0.010.170.13קניה חזקה
טען עוד
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי סדרות איך זה עובד‏ תכונות גרף מחירון חוקי הבית מנהלים כלים לאתרים וברוקרים יישומונים פתרונות גרפיים ספריית גרפים קלי משקל מרכז תמיכה הפנה חבר בקשת פונקציה בלוג וחדשות שאלות נפוצות ויקי טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב הפנה חבר לשוניות התמיכה שלי מרכז תמיכה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב אחרי... הודעות פרטיות צ'אט התנתק