אג"ח

אגרת חוב ממשלתית (ריבונית) מונפקת על ידי הממשלה הלאומית. המשקיעים לווים כסף בריבית קבועה או משתנה. על ידי הנפקת האג"ח, הממשלה מקבלת כספים שניתן להזריק לכלכלה בצורה של הלוואה בריבית נמוכה. הקוד האלפאנומרי של האג"ח מייצג את השם המקוצר של המדינה המנפיקה, כמו כן גם את הזמן לפדיון. לדוגמא, ‎‎US02Y‎‎ הוא האג"ח הממשלתית של אמריקה שיבשיל בעוד כשנתיים. הלשוניות מטה מקלות על המעבר בין מחירי האג"ח לתשואה. ‎

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.000.92-1.24%-0.010.960.91מכירה
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.000.80-9.09%-0.080.880.79מכירה
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.000.79-10.14%-0.090.870.77מכירה
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.000.80-9.01%-0.080.880.78מכירה
AU Flag
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.2520260421.000.91-8.44%-0.080.990.89מכירה
AU Flag
AU10Y Australia Government Bonds 10 YR Yield
2.7520291121.001.06-7.44%-0.091.151.05מכירה
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.16-6.87%-0.091.251.15מכירה
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.65-4.61%-0.081.731.64מכירה
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.611.01%0.01-0.56-0.68קניה
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.641.39%0.01-0.60-0.69קניה
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.660.42%0.00-0.63-0.69קניה
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.491.86%0.01-0.49-0.51קניה
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020260622.00-0.400.74%0.00-0.39-0.41קניה
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.00-0.182.06%0.00-0.16-0.19קניה
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.131.83%0.000.150.11קניה
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.35-0.48%-0.000.370.33מכירה
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.69-0.63%-0.000.720.67מכירה
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.630.62%0.011.631.62קניה
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.670.60%0.011.671.66קניה
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.730.58%0.011.731.72קניה
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.60-0.50%-0.011.621.56קניה
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.55-0.51%-0.011.571.51קניה
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.46-0.68%-0.011.481.43קניה
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.44-0.90%-0.011.451.41קניה
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.59-2.03%-0.031.621.58קניה
CN Flag
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.1220200712.002.51-0.67%-0.022.522.47מכירה
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.1220210705.002.660.00%0.002.662.62מכירה
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.6220220307.002.750.00%0.002.752.71מכירה חזקה
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.002.95-0.33%-0.012.962.90קניה
CN Flag
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.2520260606.003.15-0.46%-0.013.153.10קניה
CN Flag
CN10Y China Government Bonds 10 YR Yield
3.2520290523.003.12-0.40%-0.013.123.07קניה
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.003.40-0.36%-0.013.413.35מכירה
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020420628.003.51-0.06%-0.003.523.45מכירה
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.75-0.26%-0.013.753.69קניה
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.771.46%0.01-0.77-0.82קניה
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.731.82%0.01-0.73-0.78קניה
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.672.30%0.02-0.67-0.71קניה
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.480.42%0.00-0.48-0.49קניה
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.00-0.252.08%0.01-0.25-0.27קניה
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020201025.00-0.621.70%0.01-0.58-0.69קניה
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.661.70%0.01-0.62-0.70קניה
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.681.65%0.01-0.65-0.70קניה
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.591.60%0.01-0.57-0.61קניה
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260525.00-0.451.55%0.01-0.44-0.48קניה
FR Flag
FR10Y France Government Bonds 10 YR Yield
0.5020290525.00-0.217.00%0.02-0.21-0.23קניה
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.1112.94%0.010.110.08קניה
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.240.37%0.000.260.23קניה
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.000.330.27%0.000.350.32מכירה
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.663.17%0.020.660.62קניה
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.830.25%0.000.840.83מכירה
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200911.00-0.69-0.54%-0.00-0.63-0.72קניה
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210910.00-0.721.25%0.01-0.72-0.75קניה
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.771.60%0.01-0.75-0.80קניה
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.712.08%0.02-0.71-0.73קניה
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20260815.00-0.681.31%0.01-0.67-0.69קניה
DE Flag
DE10Y German Government Bonds 10 YR Yield
20290815.00-0.502.10%0.01-0.49-0.51קניה
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.362.13%0.01-0.35-0.38קניה
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.213.26%0.01-0.20-0.23קניה
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.00-0.084.59%0.00-0.07-0.10מכירה
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.00-0.0136.84%0.000.00-0.03מכירה
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.000.88-9.20%-0.090.960.33מכירה
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.000.72-1.55%-0.010.720.66מכירה חזקה
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.001.390.21%0.001.391.36מכירה
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.001.810.14%0.001.811.75מכירה
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.08-0.03%-0.002.082.04מכירה
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.260.00%0.002.262.21מכירה
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020201123.001.770.00%0.001.771.67מכירה
HK Flag
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.3820210823.001.67-0.32%-0.011.691.57מכירה
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020221205.001.54-0.21%-0.001.551.44קניה
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240603.001.412.21%0.031.411.28קניה
HK Flag
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260826.001.322.39%0.031.321.19קניה
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.341.57%0.021.341.22קניה
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.005.72-0.15%-0.015.835.62מכירה
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.005.78-4.91%-0.306.095.66מכירה
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.260.66%0.046.266.12מכירה
IN Flag
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
7.6220250525.006.601.09%0.076.606.45קניה
IN Flag
IN10Y India Government Bonds 10 yr
7.2520290114.006.59-0.71%-0.056.646.50מכירה
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.007.11-0.08%-0.017.127.02קניה
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220441201.007.21-0.00%-0.007.217.06קניה
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.005.92-0.19%-0.015.925.70מכירה
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
10.2520220715.006.45-0.02%-0.006.456.30מכירה
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.006.60-0.03%-0.006.606.50מכירה חזקה
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.21-0.01%-0.007.217.14מכירה חזקה
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.007.65-0.00%-0.007.657.59מכירה חזקה
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.007.77-0.00%-0.007.777.73מכירה
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.060.00%0.008.067.97מכירה
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.990.00%0.007.997.81מכירה
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.53-10.61%-0.05-0.48-0.63מכירה
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.57-7.80%-0.04-0.53-0.63קניה
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.50-0.04%-0.00-0.50-0.53קניה
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.42-0.43%-0.00-0.42-0.45קניה
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.03-3.19%-0.000.030.01קניה
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.330.18%0.000.330.30מכירה
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.00-0.24-32.19%-0.06-0.09-0.38מכירה
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.00-0.26-13.27%-0.03-0.17-0.31מכירה
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.00-0.03-95.80%-0.010.03-0.08מכירה
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.000.31-2.45%-0.010.460.28מכירה
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260715.000.56-0.11%-0.000.590.53מכירה
IT Flag
IT10Y Italy Government Bonds 10 yr
3.0020290801.000.880.71%0.010.900.86מכירה
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.431.36%0.021.451.38מכירה
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.001.600.74%0.011.621.56מכירה
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.001.870.84%0.021.881.81מכירה
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.001.981.16%0.021.981.90מכירה
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200901.00-0.27-4.49%-0.01-0.26-0.28מכירה
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210901.00-0.30-12.32%-0.03-0.27-0.31מכירה
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220620.00-0.31-10.41%-0.03-0.28-0.32מכירה
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240620.00-0.33-14.85%-0.04-0.29-0.34מכירה
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20260920.00-0.34-13.60%-0.04-0.30-0.35מכירה
JP10Y Japan Government Bonds 10 yr
20290620.00-0.23-24.18%-0.04-0.18-0.24מכירה
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020340620.00-0.01-150.58%-0.040.03-0.02מכירה
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.2520390620.000.16-15.95%-0.030.200.15קניה
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820490620.000.31-6.96%-0.020.350.29קניה
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.34-8.54%-0.030.390.33קניה
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020200910.001.314.36%0.051.311.26קניה
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.3820210910.001.391.86%0.031.391.32קניה
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.6220220610.001.401.71%0.021.401.29קניה
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.3820240910.001.410.07%0.001.411.37קניה
KR Flag
KR10Y Korea Government Bonds 10 YR Yield
1.8820290610.001.49-0.26%-0.001.491.45קניה
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.001.48-0.09%-0.001.481.44קניה
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.44-0.26%-0.001.451.40קניה
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.11-0.38%-0.013.123.09מכירה
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240614.003.270.14%0.003.273.24מכירה
MY Flag
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.8820260715.003.35-0.16%-0.013.363.33מכירה
MY Flag
MY10Y Malaysia Government Bonds 10 YR Yield
3.8820290815.003.38-0.30%-0.013.393.36קניה
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.58-0.14%-0.013.593.56מכירה
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.003.680.13%0.003.683.65קניה
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.003.880.13%0.013.883.85קניה
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.632.70%0.02-0.59-0.74קניה
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.711.33%0.01-0.67-0.94קניה
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.750.56%0.00-0.71-0.77קניה
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.641.46%0.01-0.63-0.66קניה
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260715.00-0.541.96%0.01-0.54-0.56קניה
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.362.40%0.01-0.35-0.38קניה
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.242.06%0.01-0.23-0.26קניה
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.00-0.0211.89%0.00-0.01-0.05קניה
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.01169.23%0.010.02-0.02מכירה
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.000.85-1.03%-0.010.860.81מכירה
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.000.93-3.91%-0.040.970.91מכירה
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.19-4.77%-0.061.251.17מכירה
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.20-0.69%-0.011.211.14קניה
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.300.02%0.001.301.27קניה
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260219.001.290.71%0.011.301.24קניה
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.33-0.01%-0.001.331.31קניה
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.564.11%0.061.561.45מכירה
PL Flag
PL05Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 5 שנים
2.5020240425.001.76-1.35%-0.021.801.70מכירה
PL Flag
PL10Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 10 שנים
2.7520291025.002.08-0.34%-0.012.092.06קניה
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.54-6.31%-0.03-0.50-0.57קניה
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.39-1.39%-0.01-0.39-0.43קניה
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.25-7.56%-0.02-0.23-0.28מכירה
PT Flag
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.8820260721.000.02-12.99%-0.000.020.00קניה
טען עוד
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי איך זה עובד‏ תכונות גרף מחירון חוקי הבית מנהלים כלים לאתרים וברוקרים יישומונים פתרונות גרפיים קבל עזרה בקשת פונקציה בלוג וחדשות שאלות נפוצות ויקי טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב מטבעות TradingView לשוניות התמיכה שלי קבל עזרה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב אחרי... הודעות פרטיות צ'אט התנתק