Take your trading to the next level נסיון חינם

אג"ח

אגרת חוב ממשלתית (ריבונית) מונפקת על ידי הממשלה הלאומית. המשקיעים לווים כסף בריבית קבועה או משתנה. על ידי הנפקת האג"ח, הממשלה מקבלת כספים שניתן להזריק לכלכלה בצורה של הלוואה בריבית נמוכה. הקוד האלפאנומרי של האג"ח מייצג את השם המקוצר של המדינה המנפיקה, כמו כן גם את הזמן לפדיון. לדוגמא, ‎‎US02Y‎‎ הוא האג"ח הממשלתית של אמריקה שיבשיל בעוד כשנתיים. הלשוניות מטה מקלות על המעבר בין מחירי האג"ח לתשואה. ‎

         
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.7520210515.000.260.54%0.000.260.25מכירה
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020211221.000.261.07%0.000.260.24מכירה
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.5020230421.000.27-2.10%-0.010.270.26מכירה
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.2520250421.000.41-1.88%-0.010.420.40קניה
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.7520270421.000.60-2.30%-0.010.610.59מכירה
AU10Y Australia Government Bonds 10 YR Yield
2.5020300521.000.92-2.22%-0.020.940.91מכירה
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.7520350621.001.25-1.93%-0.021.271.24מכירה
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.2520390621.001.57-1.67%-0.031.601.56קניה
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.840.29%0.011.861.82קניה
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.500.00%0.00-0.50-0.50מכירה
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.570.00%0.00-0.57-0.57מכירה חזקה
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.610.00%0.00-0.61-0.61מכירה חזקה
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.520.00%0.00-0.52-0.52מכירה
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270622.00-0.330.00%0.00-0.33-0.33מכירה
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300622.00-0.130.00%0.00-0.13-0.13מכירה
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.100.00%0.000.100.10מכירה
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.310.00%0.000.310.31מכירה
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.620.00%0.000.620.62מכירה
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.20-4.76%-0.010.200.20מכירה
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.230.00%0.000.240.23מכירה
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.280.00%0.000.280.28מכירה
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.29-2.36%-0.010.300.29מכירה
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.31-1.58%-0.010.320.31מכירה
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.38-1.83%-0.010.400.37מכירה
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.55-1.80%-0.010.580.55מכירה
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.010.80%0.011.031.01מכירה
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.6220210711.002.160.00%0.002.162.16מכירה
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220220213.002.411.54%0.042.412.36קניה
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220230305.002.570.78%0.022.572.52קניה
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820250409.002.791.27%0.042.792.73קניה
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.0020261205.003.052.33%0.073.052.94קניה חזקה
CN10Y China Government Bonds 10 YR Yield
3.1220291121.003.080.98%0.033.123.02קניה
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.491.17%0.043.493.42קניה
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.520.46%0.023.523.47קניה חזקה
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820500316.003.710.20%0.013.713.69קניה חזקה
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.570.00%0.00-0.57-0.57מכירה
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.550.00%0.00-0.55-0.55מכירה
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.500.00%0.00-0.50-0.50מכירה
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.300.00%0.00-0.30-0.30מכירה
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.000.0144.87%0.000.02-0.02קניה
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210225.00-0.540.00%0.00-0.54-0.54מכירה
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.610.00%0.00-0.61-0.61מכירה
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.610.00%0.00-0.61-0.61מכירה
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.510.00%0.00-0.51-0.51מכירה
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.7520271026.00-0.370.00%0.00-0.37-0.37מכירה חזקה
FR10Y France Government Bonds 10 YR Yield
20301125.00-0.120.00%0.00-0.12-0.12מכירה חזקה
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.080.00%0.000.080.08מכירה
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520390625.000.280.00%0.000.280.28מכירה
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.470.00%0.000.470.47מכירה חזקה
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.570.00%0.000.570.57מכירה
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.680.00%0.000.680.68מכירה
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210409.00-0.610.00%0.00-0.61-0.61מכירה
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220610.00-0.680.00%0.00-0.68-0.68מכירה
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230414.00-0.720.00%0.00-0.72-0.72מכירה חזקה
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250411.00-0.680.00%0.00-0.68-0.68מכירה
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520271115.00-0.580.00%0.00-0.58-0.58קניה
DE10Y German Government Bonds 10 YR Yield
20300815.00-0.430.00%0.00-0.43-0.43קניה
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520350515.00-0.210.00%0.00-0.21-0.21קניה
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.7520400704.00-0.150.00%0.00-0.15-0.15קניה
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.00-0.070.00%0.00-0.07-0.07קניה
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820250215.000.560.00%0.000.560.56מכירה
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.5020300618.001.150.00%0.001.151.15מכירה
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.22-0.10%-0.001.221.17מכירה
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.001.330.00%0.001.331.33מכירה
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.001.480.00%0.001.481.48מכירה
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520210621.000.240.00%0.000.240.24מכירה
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520220523.000.24-8.05%-0.020.270.12מכירה
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020230605.000.24-9.10%-0.020.260.14מכירה
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.3820250820.000.27-10.05%-0.030.300.17מכירה
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270827.000.38-4.56%-0.020.400.28מכירה
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.000.53-2.84%-0.020.550.43מכירה
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
8.2520220514.004.09-0.61%-0.024.094.09מכירה
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.6220250525.005.260.00%0.005.265.26מכירה
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
8.1220270215.005.810.00%0.005.815.81מכירה
IN10Y India Government Bonds 10 yr
5.7520300511.005.830.00%0.005.835.83מכירה
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520400702.006.560.00%0.006.566.56מכירה
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220450622.006.580.00%0.006.586.58מכירה חזקה
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
12.7520210615.004.930.83%0.044.934.57מכירה
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.6220230515.006.08-0.81%-0.056.085.89מכירה
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
6.5020250615.006.530.00%0.006.536.53מכירה
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
7.0020300915.007.210.00%0.007.217.21מכירה
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
7.5020350615.007.630.00%0.007.637.63מכירה
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020400415.007.650.00%0.007.657.65מכירה
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.09-0.03%-0.008.098.00מכירה
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.760.13%0.017.767.68מכירה
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.7520220315.00-0.530.00%0.00-0.53-0.53מכירה
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520221018.00-0.51-0.42%-0.00-0.50-0.55מכירה
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820230320.00-0.490.00%0.00-0.49-0.49מכירה
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.3820250313.00-0.380.00%0.00-0.38-0.38מכירה
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.1220301018.000.01-2.70%-0.000.010.00מכירה
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.260.00%0.000.260.26מכירה
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210415.00-0.190.00%0.00-0.19-0.19מכירה
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.0020220715.000.110.00%0.000.110.11מכירה
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020230615.000.260.00%0.000.260.26מכירה
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250201.000.590.00%0.000.590.59מכירה
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270115.000.900.00%0.000.900.90מכירה
IT10Y Italy Government Bonds 10 yr
0.8820300801.001.240.00%0.001.241.24מכירה
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.3820360301.001.640.00%0.001.641.64מכירה
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.001.910.00%0.001.911.91מכירה
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.090.00%0.002.092.09מכירה חזקה
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.190.00%0.002.192.17מכירה
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210701.00-0.18-1.72%-0.00-0.17-0.19קניה
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220701.00-0.131.84%0.00-0.13-0.15קניה חזקה
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230320.00-0.140.00%0.00-0.14-0.14קניה חזקה
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250320.00-0.09-2.53%-0.00-0.09-0.10קניה חזקה
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20270620.00-0.070.00%0.00-0.07-0.07קניה
JP10Y Japan Government Bonds 10 yr
20300320.000.04-4.92%-0.000.040.03קניה
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.1220350320.000.270.00%0.000.270.27קניה
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820400320.000.44-0.68%-0.000.440.43קניה
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820500320.000.61-0.45%-0.000.620.60קניה
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020600320.000.64-0.83%-0.010.650.63קניה חזקה
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520210610.000.580.00%0.000.580.58מכירה
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.6220220610.000.800.48%0.000.800.76מכירה
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020230610.000.87-0.57%-0.010.880.83מכירה
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520250610.001.180.00%0.001.181.18קניה
KR10Y Korea Government Bonds 10 YR Yield
1.3820300610.001.430.00%0.001.431.43קניה
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.1220390910.001.610.00%0.001.611.61קניה
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500310.001.630.00%0.001.631.63קניה
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820230315.002.17-0.69%-0.022.192.15מכירה חזקה
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.8820250915.002.37-0.63%-0.012.392.35מכירה
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.5020270531.002.60-0.40%-0.012.612.58מכירה
MY10Y Malaysia Government Bonds 10 YR Yield
3.8820290815.002.80-1.06%-0.032.832.78מכירה חזקה
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.30-0.45%-0.013.303.28מכירה
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.7520400522.003.61-0.14%-0.003.613.59קניה
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020500615.003.97-0.50%-0.023.993.95מכירה
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.2520210715.00-0.570.00%0.00-0.57-0.57מכירה
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220115.00-0.610.00%0.00-0.61-0.61מכירה
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.640.00%0.00-0.64-0.64מכירה
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.610.00%0.00-0.61-0.61מכירה חזקה
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270715.00-0.460.00%0.00-0.46-0.46מכירה חזקה
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300715.00-0.290.00%0.00-0.29-0.29מכירה חזקה
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.210.00%0.00-0.21-0.21מכירה
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.00-0.0190.00%0.10-0.01-0.01מכירה
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.040.00%0.000.040.04מכירה
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.5020230415.000.34-0.58%-0.000.350.32קניה
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.000.49-0.49%-0.000.490.47קניה
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.5020310515.001.00-0.35%-0.001.010.98קניה
NZ15Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.5020330414.001.10-0.46%-0.011.111.08קניה
NZ20Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.7520370415.001.32-0.16%-0.001.331.30קניה
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.000.090.00%0.000.090.09מכירה
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250313.000.370.00%0.000.370.37מכירה
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.7520270217.000.510.00%0.000.510.51קניה
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.3820300819.000.700.00%0.000.700.70קניה
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.000.080.00%0.000.080.08מכירה
PL05Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 5 שנים
2.5020240425.000.420.00%0.000.420.42מכירה
PL10Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 10 שנים
2.7520291025.001.290.00%0.001.291.29מכירה
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220221017.00-0.480.00%0.00-0.48-0.48מכירה
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.8820231025.00-0.360.00%0.00-0.36-0.36מכירה
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820251015.00-0.100.00%0.00-0.10-0.10מכירה
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.1220270414.000.070.00%0.000.070.07מכירה
טען עוד
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי איך זה עובד‏ תכונות גרף מחירון הפנה חבר חוקי הבית מרכז תמיכה כלים לאתרים וברוקרים יישומונים פתרונות גרפיים ספריית גרפים קלי משקל בלוג וחדשות טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב הפנה חבר לשוניות התמיכה שלי מרכז תמיכה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב הודעות פרטיות צ'אט התנתק