אג"ח

אגרת חוב ממשלתית (ריבונית) מונפקת על ידי הממשלה הלאומית. המשקיעים לווים כסף בריבית קבועה או משתנה. על ידי הנפקת האג"ח, הממשלה מקבלת כספים שניתן להזריק לכלכלה בצורה של הלוואה בריבית נמוכה. הקוד האלפאנומרי של האג"ח מייצג את השם המקוצר של המדינה המנפיקה, כמו כן גם את הזמן לפדיון. לדוגמא, ‎‎US02Y‎‎ הוא האג"ח הממשלתית של אמריקה שיבשיל בעוד כשנתיים. הלשוניות מטה מקלות על המעבר בין מחירי האג"ח לתשואה. ‎

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.001.020.20%0.001.031.01מכירה
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.000.95-0.42%-0.000.960.92מכירה חזקה
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.000.94-1.40%-0.010.960.92מכירה
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.001.01-1.60%-0.021.030.98מכירה
AU Flag
AU10Y Australia Government Bonds 10 YR Yield
3.2520290421.001.36-3.02%-0.041.401.34מכירה
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.49-2.89%-0.041.541.47מכירה
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.002.00-2.17%-0.042.041.98מכירה
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.620.02%0.00-0.61-0.67מכירה
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.67-1.61%-0.01-0.66-0.69מכירה
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.67-1.81%-0.01-0.66-0.69מכירה
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.46-3.98%-0.02-0.45-0.48מכירה חזקה
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.000.01-74.64%-0.020.03-0.02מכירה חזקה
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.35-5.34%-0.020.380.32מכירה חזקה
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.59-3.19%-0.020.630.56מכירה
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.99-1.66%-0.021.020.94מכירה חזקה
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.650.00%0.001.651.65מכירה
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.700.00%0.001.701.70קנה
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.70-0.58%-0.011.711.69מכירה
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.48-2.96%-0.041.491.47מכירה
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.48-0.61%-0.011.491.47מכירה
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.45-0.21%-0.001.461.43מכירה
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.530.39%0.011.551.52מכירה
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.751.10%0.021.761.73מכירה
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.3820210221.002.810.69%0.022.812.76קנה
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.6220220307.002.870.00%0.002.872.82מכירה
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.003.03-0.11%-0.003.032.93מכירה
CN Flag
CN10Y China Government Bonds 10 YR Yield
3.2520290523.003.17-0.97%-0.033.173.12מכירה
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.0020350427.003.47-0.68%-0.023.493.43מכירה
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400301.003.57-0.74%-0.033.603.51מכירה
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.82-0.28%-0.013.853.76מכירה
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.740.32%0.00-0.74-0.79מכירה
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.68-1.65%-0.01-0.65-0.72מכירה
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.63-1.13%-0.01-0.62-0.66מכירה
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.27-7.51%-0.02-0.25-0.29מכירה
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.04-14.94%-0.010.050.00מכירה
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.591.65%0.01-0.58-0.66מכירה
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.671.15%0.01-0.67-0.71מכירה
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.69-1.29%-0.01-0.68-0.71מכירה
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.56-3.26%-0.02-0.54-0.58מכירה
FR Flag
FR10Y France Government Bonds 10 YR Yield
0.5020290525.00-0.06-55.84%-0.02-0.04-0.08מכירה חזקה
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.31-5.08%-0.020.330.28מכירה
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.46-4.63%-0.020.490.43מכירה
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.000.56-3.24%-0.020.590.53מכירה
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.930.37%0.000.940.87מכירה
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.110.41%0.001.131.04מכירה חזקה
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200612.00-0.680.76%0.01-0.67-0.74מכירה
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210611.00-0.75-0.05%-0.00-0.75-0.77מכירה
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.76-0.78%-0.01-0.75-0.78מכירה
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.64-1.64%-0.01-0.63-0.65מכירה
DE Flag
DE10Y German Government Bonds 10 YR Yield
0.2520290815.00-0.30-4.86%-0.01-0.29-0.32מכירה
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.12-8.44%-0.01-0.11-0.15מכירה חזקה
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.06-12.33%-0.010.070.04מכירה
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.21-1.65%-0.000.210.17מכירה
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.28-1.33%-0.000.290.25מכירה
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.001.80-2.94%-0.051.991.20מכירה
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.001.13-4.57%-0.051.181.07מכירה
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.002.14-4.61%-0.102.242.05מכירה
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.002.58-4.80%-0.132.712.53מכירה
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.79-3.60%-0.102.902.72מכירה
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.003.01-3.55%-0.113.122.96מכירה
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200820.001.71-2.16%-0.041.791.61מכירה
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820220620.001.49-1.87%-0.031.511.33מכירה
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240603.001.39-1.77%-0.031.421.26מכירה
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.46-3.07%-0.051.511.35מכירה חזקה
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.005.92-0.55%-0.035.955.79מכירה חזקה
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.006.08-1.03%-0.066.206.01מכירה חזקה
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.39-0.47%-0.036.426.38מכירה
IN Flag
IN10Y India Government Bonds 10 yr
7.2520290114.006.390.66%0.046.396.19מכירה
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.006.73-0.00%-0.006.736.67מכירה
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220441201.006.760.05%0.006.766.61מכירה
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.006.11-0.15%-0.016.115.96מכירה
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
7.0020220515.006.210.98%0.066.216.05מכירה
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.006.47-0.51%-0.036.526.45מכירה
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.08-0.40%-0.037.147.01מכירה
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.007.43-0.53%-0.047.477.38מכירה
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.007.700.31%0.027.707.66מכירה
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.090.35%0.038.097.97מכירה
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.960.38%0.037.967.84מכירה
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.560.67%0.00-0.56-0.69מכירה
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.57-1.39%-0.01-0.56-0.65מכירה
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.50-2.71%-0.01-0.48-0.52מכירה
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.39-5.40%-0.02-0.37-0.42מכירה
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.13-13.11%-0.020.150.11מכירה חזקה
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.52-3.12%-0.020.540.49מכירה
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.00-0.17-43.60%-0.05-0.10-0.21מכירה חזקה
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.00-0.05-225.30%-0.04-0.01-0.08מכירה
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.000.35-16.03%-0.070.420.34מכירה חזקה
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.000.79-8.99%-0.080.870.78מכירה חזקה
IT Flag
IT10Y Italy Government Bonds 10 yr
3.0020290801.001.53-3.96%-0.061.611.49מכירה חזקה
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.002.06-2.16%-0.052.131.99מכירה חזקה
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.002.24-1.96%-0.042.322.19מכירה חזקה
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.002.54-1.42%-0.042.612.49מכירה חזקה
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.62-1.18%-0.032.692.57מכירה חזקה
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200701.00-0.19-2.90%-0.01-0.18-0.20מכירה
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210701.00-0.19-5.25%-0.01-0.18-0.21מכירה
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220620.00-0.20-5.90%-0.01-0.18-0.21קנה
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240620.00-0.23-7.87%-0.02-0.21-0.24מכירה
JP10Y Japan Government Bonds 10 yr
20290620.00-0.14-10.02%-0.01-0.12-0.15מכירה
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020340620.000.07-19.44%-0.020.080.06מכירה
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820390320.000.23-3.50%-0.010.240.22מכירה
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820490620.000.37-3.15%-0.010.380.36מכירה
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.41-1.72%-0.010.410.39מכירה
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200610.001.40-4.42%-0.061.471.36מכירה
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520210610.001.38-4.00%-0.061.441.34מכירה
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.6220220610.001.37-3.76%-0.051.431.33מכירה
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240310.001.40-4.63%-0.071.471.36מכירה
KR Flag
KR10Y Korea Government Bonds 10 YR Yield
1.8820290610.001.50-4.52%-0.071.571.46מכירה
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.001.53-4.51%-0.071.601.49מכירה
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.52-4.65%-0.071.591.48מכירה
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.31-0.19%-0.013.323.29מכירה
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240614.003.45-0.29%-0.013.463.43מכירה
MY Flag
MY10Y Malaysia Government Bonds 10 YR Yield
3.8820290815.003.63-0.28%-0.013.643.61מכירה
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.82-0.26%-0.013.853.80מכירה
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.02-0.00%-0.004.034.00מכירה
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.26-0.00%-0.004.274.24מכירה
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.672.70%0.02-0.67-0.75מכירה
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.73-0.44%-0.00-0.73-0.77מכירה
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.730.12%0.00-0.73-0.76מכירה
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.59-2.06%-0.01-0.58-0.61קנה
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.19-10.26%-0.02-0.17-0.21מכירה חזקה
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.03-184.09%-0.02-0.01-0.05מכירה חזקה
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.09-13.88%-0.010.110.06מכירה
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.29-1.96%-0.010.300.25מכירה חזקה
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.001.14-1.72%-0.021.161.12מכירה
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.001.25-2.33%-0.031.281.24מכירה
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.58-2.16%-0.041.621.56מכירה
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.31-0.05%-0.001.311.24קנה
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.32-1.19%-0.021.341.29קנה
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.46-1.18%-0.021.481.44מכירה
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.56-9.22%-0.161.711.35מכירה
PL Flag
PL05Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 5 שנים
2.5020240425.001.89-0.82%-0.022.131.64מכירה
PL Flag
PL10Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 10 שנים
2.7520291025.002.26-1.09%-0.022.282.15מכירה
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.49-3.05%-0.01-0.48-0.54מכירה חזקה
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.37-14.83%-0.05-0.33-0.40מכירה חזקה
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.23-31.96%-0.05-0.17-0.24מכירה
PT Flag
PT10Y Portugal Government Bonds 10 YR Yield
1.8820290615.000.47-9.92%-0.050.520.44מכירה
SG Flag
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.2520211001.001.68-0.30%-0.011.681.63מכירה
SG Flag
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240201.001.75-0.86%-0.021.761.70מכירה
SG Flag
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.001.95-0.76%-0.011.961.90מכירה
SG Flag
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.15-1.38%-0.032.182.12מכירה חזקה
SG Flag
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820390701.002.25-0.67%-0.022.272.20מכירה חזקה
SG Flag
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.44-0.81%-0.022.462.40מכירה חזקה
ZA Flag
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.006.22-0.64%-0.046.376.10מכירה חזקה
ZA Flag
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
10.5020261221.008.04-0.27%-0.028.068.00מכירה חזקה
ZA Flag
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.0020300131.008.66-0.46%-0.048.708.63מכירה חזקה
ZA Flag
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.8820350228.009.32-0.33%-0.039.359.30מכירה חזקה
ZA Flag
ZA20Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
9.0020400131.009.59-0.25%-0.029.639.55מכירה חזקה
ZA Flag
ZA30Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
8.7520490228.009.68-0.20%-0.029.729.68מכירה חזקה
ES Flag
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520210730.00-0.470.80%0.00-0.46-0.52מכירה
ES Flag
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.3820220430.00-0.45-5.51%-0.02-0.43-0.48מכירה חזקה
טען עוד
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי איך זה עובד‏ תכונות גרף מחירון חוקי הבית מנהלים כלים לאתרים וברוקרים יישומונים פתרונות גרפיים קבל עזרה בקשת פונקציה בלוג & וחדשות שאלות נפוצות ויקי טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב קבל עזרה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב אחרי... הודעות פרטיות צ'אט התנתק