Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. התחל לסחור

אג"ח

אגרת חוב ממשלתית (ריבונית) מונפקת על ידי הממשלה הלאומית. המשקיעים לווים כסף בריבית קבועה או משתנה. על ידי הנפקת האג"ח, הממשלה מקבלת כספים שניתן להזריק לכלכלה בצורה של הלוואה בריבית נמוכה. הקוד האלפאנומרי של האג"ח מייצג את השם המקוצר של המדינה המנפיקה, כמו כן גם את הזמן לפדיון. לדוגמא, ‎‎US02Y‎‎ הוא האג"ח הממשלתית של אמריקה שיבשיל בעוד כשנתיים. הלשוניות מטה מקלות על המעבר בין מחירי האג"ח לתשואה. ‎

         
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520221121.000.25-2.32%-0.010.260.24קניה
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.5020230421.000.37-6.03%-0.020.420.35קניה
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.2520241121.000.86-9.34%-0.090.960.86מכירה
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020260921.001.26-7.75%-0.111.371.25מכירה
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.7520281121.001.40-4.12%-0.061.511.39מכירה
AU10Y Australia Government Bonds 10 YR Yield
1.0020311121.001.55-7.43%-0.121.671.54מכירה
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520370421.001.88-3.09%-0.062.001.87מכירה
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.7520410521.002.12-4.81%-0.112.232.11קניה
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.7520510621.002.21-4.37%-0.102.312.21קניה
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.2520220928.00-0.753.62%0.03-0.74-0.78קניה
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520230622.00-0.733.07%0.02-0.71-1.16מכירה
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.5020240622.00-0.70-0.49%-0.00-0.67-0.73מכירה
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020260622.00-0.53-1.51%-0.01-0.47-0.55קניה
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520280622.00-0.38-4.93%-0.02-0.35-0.39מכירה
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20311022.00-0.04-164.71%-0.030.01-0.05קניה
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
5.0020350328.000.08-23.50%-0.030.130.07מכירה
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820400622.000.40-5.40%-0.020.440.39מכירה
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.63-5.43%-0.040.680.63קניה
BR01Y BR GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.25-3.10%-0.3611.4511.25מכירה
BR03Y BR GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
11.85-5.18%-0.6512.1811.85מכירה
BR05Y BR GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
10.96-1.27%-0.1411.3010.96מכירה
BR10Y BR GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
11.04-1.75%-0.2011.3411.04מכירה
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.04-20.00%-0.010.050.04קניה
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.242.13%0.010.260.23מכירה
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.757.14%0.050.760.70קניה חזקה
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.035.55%0.051.060.96קניה חזקה
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.114.44%0.051.151.04קניה
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.33-2.85%-0.041.441.31מכירה
CA10Y איגרות חוב ממשלתיות קנדיות בתשואה של 10 שנים
1.44-4.52%-0.071.541.43מכירה
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.73-4.68%-0.091.841.72מכירה
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020220722.002.14-0.33%-0.012.162.13מכירה
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.7520240408.002.560.47%0.012.582.55קניה
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.3820240902.002.600.39%0.012.622.60קניה
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.6220260812.002.740.66%0.022.752.72קניה
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.0020280513.002.890.59%0.022.902.88מכירה
CN10Y China Government Bonds 10 YR Yield
3.0020310527.002.911.15%0.032.942.90מכירה
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.210.60%0.023.213.21מכירה
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.5020460425.003.480.29%0.013.513.47מכירה
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.6220510412.003.470.32%0.013.483.46קניה
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.5020231115.00-0.57-0.35%-0.00-0.53-0.63קניה
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20241115.00-0.540.18%0.00-0.48-0.58מכירה
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.45-0.67%-0.00-0.41-0.49מכירה
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20311115.00-0.11-22.83%-0.02-0.06-0.12מכירה
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.00-0.10-77.97%-0.05-0.04-0.11מכירה
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520221025.00-0.811.21%0.01-0.80-0.83מכירה
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230325.00-0.721.19%0.01-0.70-0.75מכירה
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240225.00-0.670.33%0.00-0.64-0.69מכירה
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20270225.00-0.490.20%0.00-0.46-0.50מכירה
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520281125.00-0.36-3.46%-0.01-0.31-0.36מכירה
FR10Y France Government Bonds 10 YR Yield
20311125.00-0.03-146.15%-0.020.01-0.04מכירה
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520360525.000.23-8.18%-0.020.270.22מכירה
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400525.000.34-5.14%-0.020.390.34מכירה
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.46-3.62%-0.020.500.46מכירה
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.7520520525.000.67-3.48%-0.020.710.67מכירה
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
0.5020720525.000.82-1.67%-0.010.860.82מכירה
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.5020220904.00-0.752.60%0.02-0.75-0.77מכירה
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20231215.00-0.730.41%0.00-0.71-0.75מכירה
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20241018.00-0.760.27%0.00-0.75-0.85מכירה
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20261009.00-0.63-0.48%-0.00-0.60-0.64מכירה
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20281115.00-0.53-1.52%-0.01-0.50-0.54מכירה
DE10Y German Government Bonds 10 YR Yield
20310815.00-0.39-4.84%-0.02-0.35-0.39מכירה
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
20360515.00-0.23-13.50%-0.03-0.18-0.23קניה
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.2520420704.00-0.31-5.92%-0.02-0.27-0.32מכירה
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020460815.00-0.21-10.95%-0.02-0.17-0.22מכירה
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
20520815.00-0.10-40.85%-0.03-0.05-0.10מכירה
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820260723.000.479.09%0.040.470.40קניה חזקה
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520310618.001.221.25%0.011.231.20קניה
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.285.01%0.061.301.21קניה
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220420130.000.85-4.61%-0.040.910.84קניה
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.5020221205.000.210.00%0.000.210.20קניה
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520231122.000.625.57%0.030.620.59קניה חזקה
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.7520241209.000.522.16%0.010.520.50קניה חזקה
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020270224.001.030.59%0.011.031.02קניה
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.3820290228.001.24-0.48%-0.011.251.24קניה
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.45-4.93%-0.071.451.44מכירה
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.8820221109.004.340.93%0.044.344.29קניה חזקה
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.2520230416.005.091.39%0.075.095.09קניה חזקה
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.2520260408.005.720.28%0.025.735.71מכירה
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
8.1220270215.006.25-0.02%-0.006.266.25מכירה
IN10Y איגרות חוב ממשלתיות בהודו בתשואה של 10 שנים
5.7520300803.006.370.27%0.026.376.35קניה
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20220715.003.81-1.01%-0.043.853.81קניה
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
10.0020240915.004.540.15%0.014.544.52מכירה
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020260415.005.140.59%0.035.145.11קניה
ID10Y איגרות חוב ממשלתיות באינדונזיה בתשואה של 10 שנים
6.5020310215.006.390.17%0.016.416.38קניה
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
6.2520360615.006.29-0.06%-0.006.296.28מכירה
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020400415.007.070.61%0.047.077.04קניה
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.007.190.20%0.017.197.18קניה
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.130.13%0.017.157.13קניה
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20221018.00-0.5012.22%0.07-0.44-0.63קניה חזקה
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.8820230320.00-0.63-1.36%-0.01-0.54-0.66מכירה
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820240318.00-0.632.39%0.02-0.62-0.66מכירה
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020260515.00-0.45-33.53%-0.11-0.41-0.46מכירה
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20311018.000.07-56.67%-0.090.120.07מכירה
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.25-16.99%-0.050.330.25קניה
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20221129.00-0.50-6.78%-0.03-0.48-0.54קניה
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20240130.00-0.29-4.63%-0.01-0.26-0.31קניה
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240815.00-0.12-12.15%-0.01-0.07-0.14קניה
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20260801.000.23-5.06%-0.010.260.20קניה
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020280715.000.45-4.65%-0.020.510.43מכירה
IT10Y איגרות חוב ממשלתיות באיטליה 10 שנים
0.8820311201.000.93-4.44%-0.041.000.90מכירה
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.8820370301.001.32-0.98%-0.011.361.28מכירה
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520410301.001.54-1.09%-0.021.591.52מכירה
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
1.5020450430.001.69-0.93%-0.021.751.66מכירה
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220510901.001.77-0.78%-0.011.831.75מכירה
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20221201.00-0.124.84%0.01-0.11-0.13קניה
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20231201.00-0.10-0.96%-0.00-0.10-0.12קניה
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240920.00-0.1116.54%0.02-0.11-0.12קניה חזקה
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20260920.00-0.092.22%0.00-0.09-0.10מכירה
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20281220.00-0.10-4.26%-0.00-0.08-0.11מכירה
JP10Y איגרות חוב ממשלתיות של יפן בתשואה של 10 שנים
20310920.000.06-8.20%-0.010.060.05קניה
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.5020360920.000.27-2.87%-0.010.270.26מכירה
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020410920.000.46-1.07%-0.010.460.45מכירה
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.6220510920.000.68-0.88%-0.010.680.66מכירה
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.6220610320.000.71-2.06%-0.010.720.70קניה
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.2520221210.001.41-0.64%-0.011.411.41קניה
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.2520230910.001.772.20%0.041.771.74קניה
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.1220240610.001.903.60%0.071.901.85קניה
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520260910.002.022.17%0.042.021.99מכירה
KR10Y Korea Government Bonds 10 YR Yield
2.0020310610.002.232.38%0.052.232.19מכירה
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820410910.002.252.18%0.052.252.19מכירה
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.8820510310.002.232.82%0.062.232.17מכירה
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820240614.002.68-0.30%-0.012.682.58קניה
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.8820261130.003.13-0.16%-0.013.143.13קניה
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.6220280615.003.41-0.12%-0.003.413.40מכירה
MY10Y Malaysia Government Bonds 10 YR Yield
2.6220310415.003.53-0.28%-0.013.553.53מכירה
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.2520350531.003.88-0.44%-0.023.893.88מכירה
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.7520400522.004.11-0.29%-0.014.124.11מכירה
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020500615.004.19-0.78%-0.034.204.19קניה
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520230715.00-0.79-3.02%-0.02-0.77-0.82מכירה
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.0020240715.00-0.71-4.15%-0.03-0.67-0.72מכירה
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020260715.00-0.60-0.50%-0.00-0.57-0.62מכירה
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520280715.00-0.49-5.39%-0.03-0.45-0.49מכירה
NL10Y איגרות חוב של ממשלת הולנד בתשואה של 10 שנים
20310715.00-0.26-12.23%-0.03-0.21-0.26מכירה
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
20380115.00-0.11-15.53%-0.02-0.08-0.14מכירה
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.00-0.08-38.25%-0.02-0.04-0.09מכירה
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
20520115.000.03-47.69%-0.030.090.03קניה
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.5020240515.001.976.31%0.121.991.97קניה
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.5020270415.002.23-1.33%-0.032.272.23מכירה
NZ10Y איגרות חוב ממשלתיות בניו זילנד בתשואה של 10 שנים
1.5020310515.002.36-1.79%-0.042.412.36מכירה
NZ15Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.7520370415.002.46-1.80%-0.042.512.46מכירה
NZ20Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520410515.002.75-1.61%-0.042.802.75מכירה
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020260219.001.385.92%0.081.391.30מכירה
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.2520310917.001.485.26%0.071.491.39מכירה
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230425.003.01-0.79%-0.023.113.00קניה
PL05Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 5 שנים
0.2520261025.003.441.66%0.063.533.40קניה
PL10Y אג"ח ממשלת פולין תשואה 10 שנים
1.7520320425.003.29-1.17%-0.043.333.29קניה
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.8820231025.00-0.75-0.13%-0.00-0.69-0.77מכירה
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.6220240215.00-0.700.85%0.01-0.58-0.72מכירה
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820260721.00-0.41-15.34%-0.05-0.37-0.42מכירה
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.1220281017.00-0.10-43.84%-0.03-0.07-0.12מכירה
טען עוד