אג"ח

אגרת חוב ממשלתית (ריבונית) מונפקת על ידי הממשלה הלאומית. המשקיעים לווים כסף בריבית קבועה או משתנה. על ידי הנפקת האג"ח, הממשלה מקבלת כספים שניתן להזריק לכלכלה בצורה של הלוואה בריבית נמוכה. הקוד האלפאנומרי של האג"ח מייצג את השם המקוצר של המדינה המנפיקה, כמו כן גם את הזמן לפדיון. לדוגמא, ‎‎US02Y‎‎ הוא האג"ח הממשלתית של אמריקה שיבשיל בעוד כשנתיים. הלשוניות מטה מקלות על המעבר בין מחירי האג"ח לתשואה. ‎

          
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 2.7520191021.001.99-0.39%-0.012.001.97קניה חזקה
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.7520201121.002.09-0.52%-0.012.102.07קניה חזקה
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 5.7520210515.002.11-0.26%-0.012.122.09קנה
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 5.5020230421.002.280.02%0.002.282.25קנה
AU10Y Australia Government Bonds 10 YR Yield 2.2520280521.002.710.10%0.002.722.69קנה
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 4.5020330421.002.870.02%0.002.882.85קנה
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 3.0020470321.003.19-0.08%-0.003.203.17קנה
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 3.0020190928.00-0.530.34%0.00-0.35-0.57קנה
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.7520200928.00-0.441.48%0.01-0.33-0.47קניה חזקה
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 4.2520210928.00-0.323.09%0.01-0.32-0.37קניה חזקה
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.1220231022.000.0714.33%0.010.080.01קנה
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.7520280622.000.812.22%0.020.810.73קנה
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 3.0020340622.001.250.99%0.011.281.16קנה
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 1.8820380622.001.470.83%0.011.491.43קניה חזקה
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.5020470622.001.740.66%0.011.751.67קנה
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD 1.560.65%0.011.561.55קנה
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD 1.750.00%0.001.751.75קנה
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 2.020.50%0.012.022.01קנה
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 2.180.41%0.012.192.17קניה חזקה
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 2.220.45%0.012.232.20קניה חזקה
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.330.43%0.012.342.31קנה
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.430.29%0.012.442.42קנה
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.440.49%0.012.452.43קנה
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 2.7520190816.003.020.79%0.023.022.95קנה
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.5020210125.003.330.88%0.033.333.26קנה
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.1220210705.003.340.23%0.013.343.29קנה
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 3.2520230712.003.490.00%0.003.493.45קנה
CN10Y China Government Bonds 10 YR Yield 3.5020280816.003.740.95%0.043.743.66קניה חזקה
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 4.2520330812.003.910.01%0.003.913.87קנה
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 3.8820381023.004.070.00%0.004.074.01קנה
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 3.8820480723.004.240.00%0.004.244.18קנה
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.2520201115.00-0.500.87%0.00-0.49-0.58קנה
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.0020211115.00-0.392.38%0.01-0.38-0.43קנה
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.5020231115.00-0.0723.50%0.02-0.07-0.13קנה
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.0020271115.000.414.04%0.020.410.38קניה חזקה
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 4.5020391115.000.861.74%0.010.870.83קנה
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 20200225.00-0.501.63%0.01-0.49-0.59קנה
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 20210225.00-0.355.84%0.02-0.35-0.40קניה חזקה
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 20220525.00-0.197.81%0.02-0.19-0.23קניה חזקה
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 20240325.000.1512.36%0.020.150.12קנה
FR10Y France Government Bonds 10 YR Yield 0.7520281125.000.802.74%0.020.800.77קנה
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 1.2520340525.001.212.55%0.031.421.16קניה חזקה
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 4.0020381025.001.310.88%0.011.441.28קנה
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 4.5020410425.001.420.92%0.011.441.39קנה
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.0020480525.001.690.85%0.011.701.65קנה
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD 1.7520660525.001.922.25%0.041.931.83קנה
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 20190913.00-0.590.78%0.00-0.59-0.63קניה חזקה
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 20200911.00-0.531.41%0.01-0.53-0.55קניה חזקה
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 20211008.00-0.421.64%0.01-0.41-0.44קניה חזקה
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 20231013.00-0.1110.09%0.01-0.10-0.13קניה חזקה
DE10Y German Government Bonds 10 YR Yield 0.2520280815.000.472.39%0.010.480.45קנה
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 4.7520340704.000.741.28%0.010.760.66קנה
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 4.2520390704.000.901.20%0.010.910.87קנה
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 2.5020440704.001.051.08%0.011.061.02קנה
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.2520480815.001.130.94%0.011.141.08קנה
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 4.7520190417.001.238.87%0.101.230.73מכירה
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.0020230224.003.681.03%0.043.683.16מכירה
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 3.5020230130.003.162.45%0.083.173.03מכירה
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 3.7520280130.004.100.60%0.024.104.03מכירה
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 3.8820330130.004.740.35%0.024.744.69מכירה
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 4.0020370130.005.100.26%0.015.105.04מכירה
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 4.1220420130.005.160.21%0.015.165.12מכירה
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 1.3820190930.001.983.77%0.072.031.86קניה חזקה
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.7520200820.002.211.85%0.042.212.07קניה חזקה
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 1.1220211206.002.321.54%0.042.322.18קניה חזקה
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.0020230605.002.390.97%0.022.392.25קניה חזקה
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.3820280822.002.460.75%0.022.472.30קניה חזקה
HK15Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 2.1220290827.002.510.83%0.022.512.37קניה חזקה
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 6.8820190713.007.91-0.19%-0.018.807.53קניה חזקה
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 7.7520200503.008.081.45%0.128.977.89קנה
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 7.1220230520.008.190.26%0.028.208.16קנה
IN10Y India Government Bonds 10 yr 6.8820260906.008.280.00%0.008.288.08קנה
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 8.2520360607.008.440.26%0.028.448.34קנה
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 9.1220431223.008.44-0.15%-0.018.468.28קנה
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 11.5020190915.007.500.04%0.007.506.98קנה
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 12.7520210615.007.921.50%0.127.937.65קנה
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 5.6220230515.008.151.05%0.088.177.98קנה
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 6.1220280515.008.220.51%0.048.228.03קנה
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 6.6220330515.008.43-0.80%-0.078.498.36קנה
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 7.5020380515.008.701.01%0.098.708.56קנה
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 6.3820420415.009.120.38%0.039.128.86קניה חזקה
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 8.7520440215.008.86-2.10%-0.198.868.76קנה
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 4.3820190618.00-0.511.15%0.01-0.48-0.64מכירה
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 4.5020200418.00-0.430.98%0.00-0.43-0.47קניה חזקה
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 5.0020201018.00-0.401.15%0.00-0.40-0.44קניה חזקה
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 20221018.000.01300.00%0.010.01-0.03קנה
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.8820280515.000.971.82%0.020.970.95קנה
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 1.2520330515.001.451.24%0.021.451.42קנה
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 1.5020190801.000.3610.63%0.030.430.05מכירה
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.2520200615.000.816.04%0.050.840.71מכירה
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 20210415.001.223.22%0.041.251.14מכירה
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.8820230315.001.861.89%0.031.901.79מכירה
IT10Y Italy Government Bonds 10 yr 2.7520281201.002.882.26%0.062.912.81קנה
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 2.3820330901.003.051.87%0.063.092.98מכירה
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 2.8820380901.003.311.51%0.053.343.24מכירה
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 4.7520440901.003.511.25%0.043.553.46מכירה
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 3.3820480301.003.481.00%0.033.523.43מכירה
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 20190915.00-0.12-0.34%-0.00-0.12-0.13קנה
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 20200901.00-0.11-1.15%-0.00-0.11-0.12קניה חזקה
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 20210620.00-0.090.12%0.00-0.09-0.10קניה חזקה
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 20230620.00-0.050.00%0.00-0.05-0.06קניה חזקה
JP10Y Japan Government Bonds 10 yr 20280620.000.130.00%0.000.130.12קניה חזקה
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 1.6220330620.000.390.00%0.000.390.38קניה חזקה
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 0.5020381220.000.640.00%0.000.640.63קניה חזקה
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 0.6220480620.000.870.00%0.000.870.86קניה חזקה
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD 0.7520580320.001.010.02%0.001.011.00קניה חזקה
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 2.7520190910.001.86-0.14%-0.001.861.82קנה
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 2.0020200910.001.980.78%0.021.981.92קנה
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 1.3820210910.002.08-0.03%-0.002.082.04קנה
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.2520230910.002.25-0.04%-0.002.252.21קנה
KR10Y Korea Government Bonds 10 YR Yield 2.6220280610.002.44-0.01%-0.002.442.40מכירה
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 2.2520370910.002.410.90%0.022.412.35קנה
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.6220480310.002.380.00%0.002.382.34מכירה
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.5020211130.003.620.00%0.003.623.60קנה
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 4.5020210423.003.770.14%0.013.773.74מכירה
MY10Y Malaysia Government Bonds 10 YR Yield 3.6220280615.004.110.12%0.014.114.08מכירה
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 4.6220331107.004.530.00%0.004.534.50מכירה
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 4.8820380608.004.710.00%0.004.714.68מכירה
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 4.8820480706.004.92-0.01%-0.004.924.90מכירה
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 4.0020190115.00-0.550.56%0.00-0.54-0.61קנה
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.5020200715.00-0.550.90%0.01-0.55-0.81קנה
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.2520210715.00-0.430.89%0.00-0.43-0.58קנה
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.7520230715.00-0.0910.07%0.01-0.08-0.12קניה חזקה
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.7520280715.000.571.87%0.010.580.47קנה
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 2.5020330115.000.830.78%0.010.850.78קנה
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 4.0020370115.000.910.98%0.011.030.88קנה
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.7520470115.001.130.93%0.011.211.09קנה
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.0020200415.001.740.00%0.001.741.72קנה
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 5.5020230415.002.010.25%0.012.011.99קנה
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 3.0020290420.002.67-0.37%-0.012.672.65קנה
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.7520210525.001.251.07%0.011.251.21קניה חזקה
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.0020230524.001.51-0.07%-0.001.511.47קנה
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.0020280426.001.930.31%0.011.931.89קניה חזקה
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 20190425.001.161.39%0.021.171.01מכירה
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.2520220425.002.170.54%0.012.172.08מכירה
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.5020270725.003.210.47%0.013.463.17קנה
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 4.7520200615.00-0.10-0.98%-0.00-0.10-0.10קנה
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.7520210415.000.0213.99%0.000.04-0.01קנה
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 4.8820231025.000.710.98%0.010.730.69קנה
PT10Y Portugal Government Bonds 10 YR Yield 2.1220281017.001.87-0.13%-0.001.881.85קנה
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.2520200901.002.01-0.50%-0.012.021.98קנה
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.7520230701.002.32-0.43%-0.012.322.27קנה
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.6220280501.002.56-0.58%-0.012.572.50קנה
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 3.3820330901.002.83-0.53%-0.012.852.79קנה
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 2.2520360801.002.86-0.35%-0.012.872.82קנה
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.7520460301.002.88-0.17%-0.012.902.85קניה חזקה
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 6.7520210331.008.010.18%0.018.027.97קנה
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 7.7520230228.008.520.14%0.018.528.52קנה
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 10.5020261221.009.130.00%0.009.139.10קנה
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 8.2520320331.009.710.30%0.039.719.62קנה
טען עוד
HE עברית
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי איך זה עובד‏ תכונות גרף חוקי הבית מנהלים כלים לאתרים וברוקרים יישומונים ספריית גרפי מניות בקשת פונקציה בלוג & וחדשות שאלות נפוצות עזרה & ויקיפדיה טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב לשוניות התמיכה שלי צור קשר עם התמיכה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב אחרי... הודעות פרטיות צ'אט התנתק