Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. התחל לסחור

אג"ח של מדינות המזרח התיכון

מדינות המזרח התיכון הן המנהיגות המוחלטת במונחים של חציבות מינרלים המהוות את המקור הגדול ביותר להכנסות היצוא שלהן. תלות כזו בחומרי גלם יוצרת נקודת תורפה לירידת מחירי הנפט. זה עלול להוביל לגירעון תקציבי שיכול להיות מכוסה על ידי הנפקת אג"ח ממשלתיות. גידול בביקוש לאגרות חוב מצביע על כך שהמשקיעים תופסים מצב זה כיציב מבחינה פוליטית ומצפים להתפתחות כלכלית נוספת בעתיד הנראה לעין.

         
TR01Y TURKEY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20221207.0020.001.68%0.3320.0019.67קניה
TR02Y TURKEY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
17.1220230920.0020.381.54%0.3120.3820.07קניה חזקה
TR03Y TURKEY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
8.7520230927.0020.090.00%0.0020.0920.09קניה
TR05Y TURKEY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
16.8820260902.0021.421.18%0.2521.4221.23קניה
TR10Y איגרות חוב ממשלתיות בטורקיה בתשואה של 10 שנים
11.6220301113.0020.541.99%0.4020.5420.20קניה חזקה
טען עוד