שוק איגרות חוב

אודות

איגרת חוב היא חוזה בין ישות הלווה כסף לבין נושה המלווה אותו לישות. בעת רכישת אג"ח, אתה בעצם נותן הלוואה למנפיק האג"ח. עם איגרות חוב ממשלתיות, הידועות גם בשם איגרות חוב ריבוניות, הממשלה הלאומית לווה כסף כדי לממן את פעילותה. אגרות החוב קובעות את שיעור הריבית (קופון) אשר ישולם, ובמהלכם יוחזרו הקרנות העיקריות, הידועות גם כערך נקוב, במהלך חיי האג "ח. זה נקרא תאריך לפדיון. אג"ח הן סוג הנכס לבדו, המציע יציבות רבה יותר ממניות.
 
התשואה על אג"ח ידועה מראש, מה שהופך אותם להשקעות בסיכון נמוך, אם כי הסיכון קשור לדירוג האשראי של מנפיק האג"ח. אם שיעור הקופון גבוה משיעורי הריבית השוררים, איגרת החוב הופכת אטרקטיבית כך שהביקוש לאג"ח אלו יגדל ויגדיל את מחיריהם. אם ריבית האג "ח תהיה נמוכה מהריבית השוררת, מחירם יירד, כך שקשרי הריבית יהיו בקורלציה הפוכה לריבית.
אמריקה
אירופה
אסיה
איגרות חוב ממשלתיות בארה"ב בתשואה של 10 שנים
 
   
איגרות חוב ממשלתיות בארה"ב בתשואה של 5 שנים
 
   
איגרות חוב ממשלתיות בארה"ב של 2 שנים
 
   
Ishares 1-3 Year Treasury Bond ETF
 
   
Shares 0-5 YEAR High Yield Corporate Bond ETF
 
   
VANGUARD US AGG BOND INDEX ETF CAD
 
   
German Government Bonds 10 YR Yield
 
   
Spain Government Bonds 10 YR Yield
 
   
France Government Bonds 10 YR Yield
 
   
איגרות חוב ממשלתיות באיטליה 10 שנים
 
   
UK Government Bonds 10 YR Yield
 
   
Euro 10 Year Government Bonds Yield
 
   
China Government Bonds 10 YR Yield
 
   
איגרות חוב ממשלתיות בהודו בתשואה של 10 שנים
 
   
איגרות חוב ממשלתיות של יפן בתשואה של 10 שנים
 
   
Korea Government Bonds 10 YR Yield
 
   
איגרות חוב ממשלתיות באינדונזיה בתשואה של 10 שנים
 
   
Malaysia Government Bonds 10 YR Yield